AppWriter

AppWriter är en app till google chrome. Den läser upp den text man markerar på skärmen. Den har även en ordpredikationsfunktion, dvs den ger förslag på ord. Man kommer åt den på alla datorer, där man är inloggad på samma googlekonto. Om du vill ladda ner appen, klickar du här.

Att lyssna på sin text är naturligtvis bra för personer med dyslexi som inte själva kan se sina fel, men även andra personer kan ha hjälp av AppWriter, t.ex. personer med ADHD, språkstörningar eller för de elever som lättare tar till sig det de hör än det de ser.

av TheAngryTeddy CC0