Dyslexiveckan

Dyslexiveckan 2019 – Allas rätt att läsa
v 41 7-11 oktober

Syftet med veckan är att sprida information om vad dyslexi är och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Vi fokuserar på att stärka självförtroendet genom att förmedla ett budskap om rättigheter, styrkor och att visa på förebilder. Det är också en del av likabehandlingsarbetet mot diskriminering och för förståelse.

Ur läroplanen Lgr-11:

”Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”. s. 12.

”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. s.14.

Allt material kommer att finnas tillgängligt för er inför veckan. Det är ni som bestämmer om ni vill använda materialet. Känn er stärkta i att många elever har berättat för oss vad den här veckan betyder för att de ska känna sig sedda och viktiga. Det ni väljer att göra, stort eller smått, har betydelse! Frågor? Karin och Christina svarar!


Aktiviteter

Utställning på Allétorget

Hela veckan finns en utställning om dyslexi på Allétorget. Titta gärna på den själv och gärna tillsammans med dina elever.

Rastaktivitet hela veckan – prova att lyssna på ljudböcker

Rastaktivitet fredag 11/10 Bokstavslabb i bibblan

Åk 4

Högläsning och samtalsövningar till boken “Bråkiga bokstäver”. 

Åk 5

Högläsning och samtalsövningar till boken “Utan ord”.

Åk 7-9

Material för samtal på mentorstiden, bland annat en video som visar hur det kan vara att ha dyslexi.

Här hittar du material till dyslexiveckan.

Tack för gott samarbete!

/Skolbiblioteket och Skoldatateket