Alléskolans bibliotek

Omvänd bildsökning

Sökskola åk 6:

Du ska söka på nedanstående bilder och besvara frågorna.

  • Spara bilden du vill söka på i din dator.
  • Gå till Google.se
  • Klicka på BILDER
  • Klicka på kamerasymbolen
  • Välj överför bild
  • Klicka på välj fil och leta upp bilden på datorn 
  • Titta på träfflistan där bilderna förekommer

Bild 1 ”Blå hundar”

Blå hundar?

Frågor:

Vilken sida valde du för att gå in och läsa mer om de blå hundarna? Motivera!

Var påstås de blå hundarna ha fotograferats?

Varför påstås hundarna ha blivit blå?

Vilken sida valde du för att dubbelkolla informationen?

Är det sant? Stämmer bilden? Finns det blå hundar?

Bild 2 ”Zonkey”

En zonkey?

Frågor:

Vilken sida valde du för att gå in och läsa mer djuret zonkey? Motivera!

Vilka djur påstås zonkey vara en blandning av?

Vilken sida valde du för att dubbelkolla informationen?

Är det sant? Stämmer bilden? Finns det zonkeys?

Bild 3 ”Klonad iller”

Klonad iller?

Frågor:

Vilken sida valde du för att gå in och läsa mer om den klonade illern? Motivera!

Vad har man döpt den påstådda klonade illern till?

Vad är en klon?

Varför har man valt att klona den art av iller?

Vilken sida valde du för att dubbelkolla informationen?

Är det sant? Stämmer bilden? Finns den klonade illern?