Alléskolans bibliotek

Den som har dyslexi, synskada eller annan svårighet att ta till sig tryckt text ska få hjälp med att få inläst litteratur. På Alléskolans bibliotek finns Skoldatateket som ser till att eleven får de verktyg och den handledning som behövs. Pedagoger och föräldrar har också rätt till handledning och utbildning.

Talböcker

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Ibland består de av endast ljud, ibland av text och ljud där eleven kan följa med i texten och titta på bilderna samtidigt som den lyssnar. Talböckerna lånas på hemsidan Legimus eller via Inläsningstjänst hemsida.

Bli talbokslåntagare

För att få låna talböcker på skolbiblioteket tillhör du den grupp som enligt §17 har rätt att låna talböcker. För att bli egen nedladdare av talböcker ska du vända dig till Skoldatateket på Alléskolan. Skoldatateket hittar du i Alléskolans bibliotek eller maila Christina Holmén Hägerdal, christina.holmen-hagerdal@atvidaberg.se. Där får du hjälp att registrera ett konto på www.legimus.se och du får också en demonstration av hur du lätt laddar ner böcker till din dator, surfplatta eller smartphone.

Så lånar du talböcker

Det är eleven och inte  föräldern eller läraren som lånar boken. Du laddar själv ned talböcker från www.legimus.se eller från www.inlasningstjanst.se.

Handledning

På skolbiblioteket kan alltid fås handledning att hitta böcker som passar dig och ditt skolarbete, liksom få handledning så du lär dig att ladda ner böcker. Christina Holmén Hägerdal, som ansvarar för Skoldatateket på Alléskolan ska du alltid ta en första kontakt med.

Dyslexiveckan

Varje år uppmärksammar Alléskolans bibliotek dyslexiveckan. Under den veckan sprids information om vad dyslexi är och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. På Alléskolan har vi också valt att fokusera på att stärka den här elevgruppens självförtroende genom att förmedla ett budskap om rättigheter, styrkor och att visa på förebilder.

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Lgr -11 s.12

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Lgr -11 s.14