Alléskolans bibliotek

Den här texten finns också på arabiska och på somaliska.

Välkommen att låna böcker på Alléskolans bibliotek!

Med ditt lånekort får du låna böcker från Alléskolans bibliotek. Lånekort får du genom att fylla i den här blanketten och lämna till skolans eller kommunens bibliotek:

ARABISKA förbindelsekort för lånekort

SOMALISKA förbindelsekort for lånekort

TIGRINJA förbindelsekort för lånekort

SVENSKA förbindelsekort för lånekort

Du får låna böckerna gratis men du måste lämna tillbaka efter fyra veckor. Du måste vara försiktig med boken så den inte går sönder.

  • På biblioteket finns böcker på många olika språk: arabiska, persiska, somaliska, ryska, tigrinja, romani chib, tyska och engelska. Fattas ditt språk? Säg till så ska vi se vad vi kan ordna med!
  • Det finns böcker för olika åldrar.
  • Det finns böcker på svenska som är olika svåra, de på lätt svenska och  de för dem som kan läsa riktigt bra på svenska.
  • Det finns faktaböcker och skönlitteratur.
  • Vi köper in böcker som du önskar så våga att fråga!

Det är väldigt viktigt att läsa både svenska och ditt eget modersmål. I ditt modersmål finns dina känslor, din historia och din identitet. Om du vill lära dig svenska bra måste du också lära dig ditt modersmål bra. Det är inte en tävling mellan språken utan språken hjälper faktiskt varandra.

Du har rätt!

  • Du har rätt att få läsa på ditt modersmål.
  • Du har rätt att få läsa på svenska.
  • Biblioteket ska hjälpa dig att hitta böcker som du kan läsa.
  • Be om hjälp!
  • Önska böcker som du vill läsa!

Här kan du hitta fler böcker:

Götabiblioteken
välj ”flera sökalternativ” och välj ditt språk. Skriv en * i sökrutan.

Childrenslibrary  –
välj ”read books”

Worldstories
Allébiblioteket
Interbib

Skolbiblioteket, Allmänna frågor: