MIK/digital kompetens

MIK-Ekologi

MIK sidan för Alléskolan är under uppbyggnad.

Ur Lgr-11 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.

Under läsåret 19/20 påbörjas ett MIK-projekt på Alléskolan årskurs 4 och 7 kommer vara pilot-klasser för den nya MIK-ekologin på skolan. Under kommande år följer de andra årskurserna så att vi om tre år har en röd MIK-tråd från årskurs 4 till 9.

Fokus ligger på

  • Mediakunnighet
  • Informationskunnighet
  • Bibliotekskunnighet
  • Yttrandefrihets- och informationsfrihetskunnighet

Inom ämnena

  • Svenska
  • SO
  • NO