Särskolan

Det var det fräckaste! Vem har gjort det?

Varje vecka anordnas aktiviteter för särskolans olika stadier på skolbiblioteket. I fokus står rummet – bibblan ska vara en trygg plats där eleven kan uppleva med alla sina sinnen.

Läsning står i centrum. Med bildstöd och teckenstöd möts vi genom texten och med utklädnader, rekvisita, ljudeffekter och musik blir berättelsen visuell och auditiv.


Tecken som stöd under vår “Alla får vara som de är”-vecka

Aktiviteter eleverna möter i bibblan:

  • Högläsning
  • Pyssel
  • Pussel och lego
  • Egen läsning/egna lån
  • Skattjakt
  • Testa tekniken (ex. robotar och Little Bits)
  • Skapa film
  • Rita/måla