Hitta i biblioteket

Det är viktigt att eleverna lär sig att hitta på egen hand i biblioteket och att eleverna får insikt om att biblioteket är en resurs för hela livet. Årskurs 4 bjuds under första höstterminen in att genomgå “Biblioteksmysteriet” och lära sig att hitta på Allébibblan. Du hittar mer om Bibliotekmysteriet här. I årskurs 7 är det också viktigt att du som lärare tänker på att många elever kommer nya och kanske behöver ta kontakt med oss för en visning eller genomgång av katalogen.

Ta med en skattkarta över biblioteket när du letar.
Ta med en skattkarta över biblioteket när du letar.

Det finns skattkartor över biblioteket bredvid sökdatorn. Du kan ta med dig en karta när du letar.

I det innersta rummet hittar du facklitteratur, skönlitteratur för åldrarna 12 år och uppåt, lättläst för samma åldersgrupp, serier, klassiker, skönlitteratur på engelska och biografier.

I Hogwarts hittar du skönlitteratur för åldrarna 10-12 år, bilderböcker, tidningar, skönlitteratur på olika språk, lättläst fakta, gaming hyllan och brain breaks!


Skönlitteraturen är delvis märkt med genreklistermärken som gör det lättare att hitta. Serier är märkta med ordning.

Märkning av böcker
Märkning av böcker