Fortbildning för lärare

Här hittar du länkar till fördjupande kunskap och lektionsidéer/lärverktyg inom

  • MIK
  •  pedagogik kring informationssökning
  • läsförståelse

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

MIK handlar om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Statens Medieråd driver sajten MIK-rummet som är guldgruva för egen fortbildning och undervisning med eleverna.

Skolverket har material om informationssökning, källkritik, upphovsrätt, både lektionsförslag och för egen fortbildning.

Lektionsmaterial och övningar för källkritik 

Webbstjärnans material för källkritik på nätet

Källkritik på nätet

Checklistor att använda i den dagliga undervisningen

Creative Commons

Pedagogik för informationssökning

Det finns en pedagogik kring informationssökning som kallas Guided Inquiry. En pedagogisk som är välkänd och använd framförallt på amerikanska skolbibliotek. Här finns mycket inspiration att hämta. Pedagogiken bygger på ett nära samarbete mellan läraren och skolbibliotekarien. Pedagogiken går översiktligt ut på att eleven får en mycket tydlig handledning och en metaförståelse för hur informationssökningprocessen går till. Här finns två artiklar som ger en inblick i Guided Inquiry. Alléskolans bibliotek har arbetat med med Guided Inquiry och har erfarenheter och material som passar för årskurs 7-9.

Artikel om Katedralskolans arbete

Artikel om Guided Inquiry

Läsförståelse

Maria Bjerregaard från Nationellt centrum för svenska som andraspråk föreläser om hur man kan stötta elever att bli framgångsrika läsare i alla ämnen. Föreläsningen handlar om lässtrategier för att läsa faktatexter och Maria ger exempel på olika aktiviteter man kan använda före, under och efter läsningen av texten. En mycket bra och konkret föreläsning om hur du kan arbeta för att hjälpa dina elever framåt.

Lämna ett svar