Bokprat/temaboklådor

pompom

Bokprat

  • Bokprat är en träff där skolbiblioteket presenterar böcker för eleverna med syfte att väcka läslust och att göra det lättare för eleven att välja en lämplig bok.
  • Alla klasser erbjuds bokprat.
  • Du som lärare bestämmer syftet med bokpratet: läslust eller inspiration inför läsning i ett visst tema.
  • Räkna med minst en timme om eleverna också ska få chansen att låna i samband med bokpratet.
  • Bokprat bokas minst tre veckor innan, det finns annars inte möjlighet att hinna läsa in och eventuellt köpa in nya titlar till bokpratstillfället.

Temaboklådor

  • Du som pedagog kan få hjälp med att plocka ihop böcker till ett särskilt tema.
  • Alla klasser erbjuds hjälp att plocka ihop böcker till teman.
  • Skicka med syftet/tanken bakom temat och gärna instruktionen, det gör det lättare att välja rätt böcker.
  • Om det handlar om större grupper eller hela klasser,  beställ minst tre veckor innan, annars finns det inte möjlighet att ev köpa in nya titlar eller att låna in från andra bibliotek.
  • Böckerna lånas ut till respektive elev i skolbiblioteket för att minska administrationen för dig som lärare.