Skolbibliotek

Alléskolans biblioteks främsta arbetsuppgifter:

  • att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.
  • att inspirera, stötta och främja läsandet på skolan
  • att utveckla medie- och  informationskompetenta elever
  • att hjälpa eleverna att bli entreprenöriella
  • att hjälpa eleverna att bli demokratiska
  • att stärka elevens identitet och lärande genom kulturella upplevelser

Allt detta för att stötta eleverna i sin skolgång, sitt identitetsskapande och sin utveckling till demokratisk medborgare med respekt för sig själv, andra och omvärld och med förmågan att fatta kloka beslut.

Arbetet vilar på ett Skolbiblioteksmanifest för Alléskolan.

Vilka prioriteringsområden vi har just det här läsåret kan du läsa om under Verksamhetsplanerna för Skolbiblioteket och Skoldatateket.

Boken om Morris Lessmore och de fantastiska  flygande böckerna av William Joyce, som du här nedan hittar i animerad version, inspirerar oss varje dag i vårt arbete, kanske kan den inspirera dig också?