Alléskolans miljöpolicy

Den är inte så omfattande, består inte av så många punkter men den är väl bearbetad – Alléskolans miljöpolicy. Av elever, för elever!

Elevrådet har haft med frågan ut i klasserna och den lyftes under Earth hour-dagen på Allétorget: VAD KAN NI ELEVER GÖRA FÖR ATT BIDRA TILL SKOLANS HÅLLBARA UTVECKLING? Viktigt för oss att eleverna kom med förslag och röstade på det de faktiskt tror sig kunna klara också.

Här är resultatet:

Alléklassikern goes Green

Varje vår anordnar Alléskolan en friluftsdag för eleverna. De olika årskurserna har olika uppdrag under dagen, exempelvis att cykla, gå eller springa olika rundor. I samband med årets Alléklassiker ska eleverna göra en insamling (frivillig) till ett miljöprojekt. Nu har eleverna, genom elevrådet, röstat fram vilket projekt pengarna ska gå till. Vinnare blev … *trumvirvel* … NATURSKYDDSFÖRENINGENS arbete för ett FRISKARE HAV.

Havet Blå Blått - Gratis foto på Pixabay

Nu blir nästa steg att lösa det praktiskt med insamling och också informera föräldrarna om att detta är på gång.

Grön flagg-dagen

För två veckor sedan uppmärksammade Alléskolan GRÖN FLAGG-dagen. Grön Flagg-dagen infaller varje år den 11 november. På Grön Flagg-dagen firar vi gemensamt det fantastiska arbete som görs av alla de 2 700 skolor och förskolor som är med i Grön Flagg. Tillsammans arbetar vi för en mer hållbar framtid.

På Alléskolan kunde eleverna ta del av flera aktiviteter. På Allétorget, skolans samlingsplats, var det filmvisning och information om kommunens hållbarhetsmål och Sveriges miljömål kopplat till aktiviteter. I matsalen serverade kommunen klimatsmart mat. Den mest uppmärksammade aktiviteten blev den som handlade om Åtvidabergs Hållbarhetsmål. Information om målen fanns uppsatt på Allétorget och sedan fick eleverna rösta på vilka två mål de tycker är viktigast. För er som inte vet vilka målen är kommer de här:

ETT TRYGGT OCH ROBUST SAMHÄLLE

Kommunen ska bl.a:

 • anordna aktiviteter som bidrar till att människor möts över generationer och kulturer.
 • utföra åtgärder som leder till jämställda löner och arbetsvillkor.
 • aktivt arbeta med klimatanpassning.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH RESURSANVÄNDNING

Kommunen ska bl.a:

 • genomföra åtgärder som bidrar till minskad konsumtion av förbrukningsmaterial.
 • förebygga nedskräpning.
 • bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion.

EN ENERGIEFFEKTIV OCH FOSSILFRI KOMMUN

Kommunen ska bl.a:

 • minska de lokala utsläppen av växthusgaser
 • bidra till minskad användning av fossila resurser

KEMIKALIESMART KOMMUN

Kommunen ska bl.a:

 • öka kunskapen om kemikalier i vardagen hos invånare, personal, företag och föreningsliv.
 • arbeta för kemikaliesmarta förskolor

EN KOMMUN SOM VÅRDAR OCH UTVECKLAR KULTUR- OCH NATURVÄRDEN

Kommunen ska bl.a:

 • utveckla ett kulturellt centrum för att tillgängliggöra Åtvidabergs historiska industrikvarter.
 • prioritera insatser kring de sjöar och vattendrag som inte uppnår god status.
 • värna om den biologiska mångfalden.

Nu väntar vi spänt på resultatet som presenteras nästa vecka. Vilka miljömål tycker Alléskolan elever är de viktigaste för Åtvidaberg?

 

Hållbarhetsgruppens första möte

I Åtvidaberg har det startats en hållbarhetsgrupp. Där träffas representanter från miljökontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, kostenheten och vård- och omsorgsförvaltningen. Gruppens syfte är att få ett samlat grepp kring vilka miljöarbeten som pågår i kommunen och hur vi kan tipsa och hjälpa varandra till utvecklat miljöarbete. Främst kommer gruppen arbeta framåtsyftande genom diskussioner. Vid första mötet berättade vi för varandra hur läget ser ut i dag och vad vi önskar för framtiden. Intressanta diskussioner som utmynnade i flera konkreta mål.

 • Alléskolan och Kostenheten ska ha ett nära samband under året
 • Alléskolan ska tillsammans med miljökontoret göra något under earth hour
 • Alléskolan ska fungera som ambassadörer för att locka fler förskolor/skolor i kommunen att satsa på Grön flagg.

Ny blogg!

Ny blogg, nya möjligheter. Efter en finfin start för vårt miljöarbete under hösten så har nu även bloggen fått en nystart. Från och med nu är vi kopplade till Alléskolans skolbibliotek och finns under dennes hemsida. Lättare för målsmän, elever och personal att hitta hit. Att arbeta mera aktivt med bloggen var ett mål som kom upp under utvärderingen av förra årets arbete kring Grön flagg. Nu satsar vi på att uppdatera bloggen med allt som hänt sedan starten i augusti för att sedan berätta om och visa alla roliga saker vi har planerade för framtiden.