Uppdatering av faktahyllan i bibblan

När en bok likt denna dyker upp är det klart vi ser till att köpa in den. På ett bra, enkelt och effektfullt sätt lyckas författaren förmedla budskapet att det finns alldeles för mycket plast i havet. Boken klassas som lättläst fakta men fungerar för alla.

Grön flagg-dagen

På Alléskolan valde vi att uppmärksamma Grön flagg-dagen fredagen den 9 november. Miljörådet hade planerat några aktiviteter, som ägde rum i biblioteket, och givetvis hissade vi flaggan direkt på morgonen.

Tidigare under veckan kunde eleverna komma till biblioteket för att rita vimplar till det flaggspel som skulle pryda Allétorget och under själva dagen visades filmen Wall E under rasten. Wall E inbjuder till bra diskussioner om hållbarhet och ekologiska fotavtryck. Väl värd att se många gånger om.

Sorteringssystem

Skolan behöver ha ett sorteringssystem för elever vid kafeterian och för lärare i personalrummet. På dagens möte diskuterade miljörådet om fördelar och nackdelar med respektive förslag på kärl som finns att köpa in. Intressant diskussion som ledde till frågor om vad vi oftast behöver sortera i skolan. Har elever och lärare samma behov? Representanterna fick i uppdrag att gå ut i klasserna och fråga kompisarna vad eleverna behöver sortera mer än papper, plast och brännbart. Det finns en enhet avsatt för pant men skolan har redan ett bra system för detta. Vad kan denna enhet användas till istället?

Invigning av Förenande vatten

Just nu går det att se den fantastiska utställningen som kommunens elever har skapat tillsammans på kommunbiblioteket i Åtvidaberg. Så häftigt med alla vattendroppar – både i papper, lera och i återvunnet material. Det är blått, randigt och glitter om vartannat. Utställningen är döpt till ”Tillsammans blir vi ett hav” och det är precis så det ser ut.Alla elevers enskilda vattendroppar hänger nu i ett hav av vattendroppar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att öka elevernas medvetenhet kring vatten som en förenande faktor till integration samt att öka kunskapen om vatten som en livsviktig resurs.

Inför vattenutställningen

Den 20 september händer det saker i Åtvidaberg, stora saker. Det är invigning av Globträdet, som för oss åtvidabergare blir kastanjen på Gamla torget. Denna happening med efterföljande aktiviteter heter ”Förenande vatten – inspiration till integration”. Vår förhoppning är att alla elever i kommunen ska vara med att bidra till den utställning som ska finnas att se på kommunbiblioteket. Utställningen har vi döpt till ”Tillsammans blir vi ett hav”.

Syftet är att öka elevernas medvetenhet kring vatten som en förenande faktor till integration samt att öka kunskapen om vatten som en livsviktig resurs.

Alla elever ska bidra med ett tryckt vattendjur i tinga tinga-anda på ett stort tygstycke samt måla varsin vattendroppe. Dessutom ska eleverna kunna besöka en miniutställning på skolan om hur vi kan spara vatten och om bottendöden i Östersjön.

Fyra skolors tygstycken har sytts ihop till ett långt

Läsårets plan för fortsatt Grön flagg

Under kommande läsår har vi valt att arbeta med tre utvecklingsområden. Dessa är:

  • Vi har många miljömål vi arbetar mot på skolan, men de finns idag inte nedskrivna. Vi vill få ned dessa på pränt och låta eleverna arbeta fram vilka miljömål som ska stå med i detta dokument.
  • Inköp/byggande av källsorteringsstationer på elevtorget samt i lärarrummet.
  • Under hösten kommer ett stort arrangemang genomföras i Åtvidaberg genom organisationen Globträdet med fokus på världens vatten.

Utöver detta kommer vi, givetvis, anordna både Grön flagg-dag i november och uppmärksamma Earth hour under vårterminen.

Kolla in miljörådets nya logga 🙂

Familjen Sund och Familjen Orka

Årskurs 8 på Alléskolan har arbetat med en ämnesövergripande uppgift kallad ”Klimatfamiljerna”. Den gick ut på att skapa två familjer där den enas motto är Naturen och miljön först. Denna familj heter familjen Sund. Den andra familjen, familjen Orka, har Miljön, orka bry sig som motto. Utifrån familjernas olika motton skulle eleverna skapa familjernas liv och berätta om hur de på grund av sina olika inställningar till miljön påverkar klimatet.

Här kan Du läsa utdrag ur två elevers resultat av denna uppgift.

Familjen Sund

Familjen Sund är en familj som tänker på miljön. Alla beslut i vardagen tänker det miljötänk. Familjens familjemedlemmar är mamma Malin 45 år, pappa Tomas 39 år, lillebror Sten 10 år och storasyster Sofia 15 år. Det bor uppe i Kiruna och tycker mycket om att vara ute i naturen.

Familjen kör en Nissan Leaf som är en elbil. Det valde just den här elbilen för att den maximerat din körning så att du kan köra längre på ett fulladdat batteri. Detta leder till att du inte behöver ladda lika mycket som en vanlig elbil och det gör att man inte behöver ta lika mycket el från vindkraftverken.  Det valde också den här bilen just för att elen kommer från vindkraft. Vindkraft är bra på grund av att det släpper inte ut någon koldioxid alls som kan påverka växthuseffekten och naturen. Nackdelarna med vindkraften är att det påverkar omgivningen och ger mycket buller och har stora investeringskostnader. Om nu familjen har valt en bil där man inte behöver ta mycket el frå vindkraften så kanske inte vindkraften inte behöver vara lika mycket som det är. Det gör att det blir mindre investeringskostnader och mindre buller i omgivningen.  Men alla elbilars el går inte på just den energin för många elbilars el kommer från smutsiga kraftverk som släpper ut mycket koldioxid. Men vi här i Sverige är duktiga på att göra det utsläppsfritt från förnybara källor. Några av det förnybara källorna är just vindkraftverk som familjens el till elbilar kommer ifrån. Men också källor som vattenkraft och solkraft. Familjen kör med bilen endast när det ska någon lång sträcka med hela familjen. Det gjorde det valet för att då kan batteriet i bilen få vara fulladdat till någon annan gång det verkligen behöver den. Det gör att det inte behöver ladda den lika mycket och det leder till att det inte behövs ta lika mycket el från kraftverket.

Eftersom familjen har många aktiviteter så måste det kunna ta sig till dom. Mamma Malin har två aktiviteter som är bokklubb och yoga. Till dom aktiviteterna så går hon. Hennes promenader är väldigt miljövänliga. På grund av att det blir ingen miljöpåverkan alls för naturen. Till Malins jobb som är på banken i centrum så går hon. Pappa Tomas aktiviteter är golf och tennis. Till golfen cyklar han för att det är väldigt långt ut till golfbanan. Nackdelar med att cykla är att tillverkningen av cykeln kan leda till mycket miljöutsläpp. Men Tomas tycker att han måste cykla för annars hinner han inte med det han ska i vardagen. Men till tennisen så går han. Till Tomas jobb som är på hans firma cyklar han. Sten har judo och sin tennis som hans aktivitet. Till dom aktiviteterna så cyklar han och till skolan cyklar han också.  Storasyster Sofia cyklar till sin ridning för att det är väldigt långt att gå. Till sin fotboll går hon och till sin skola går hon. Deras beslut att inte ta bilen till deras aktiviteter är väldigt skonsamt för miljön. För det som släpps ut i naturen om man åker bil är koldioxid,kväveföreningar och olika skadliga partiklar och föreningar. Kväveoxider som blir till av förbränningen i bilens motorer släpps ut i naturen och det bidrar till sura nedfall och orsakar övergödningen i vattendragen. Men det senaste åren så har kväveoxiderna minskat tack vare katalysatorer.

Familjens vattenförbrukning är väldigt låg. Det duschar alla var tredje dag. Det leder att den lilla värmetanken det har räcker så att alla kan duscha.  Deras speciella munstycke där det blandar in mer luft och därmed mer snålspolande. Det gör att varmvattnet räcker längre. Detta gör att man kan duscha lite längre än om man skulle ha ett munstycke där det läcker ut mycket vatten per dusch. Deras dricksvatten är grundvatten som har renats i vattenreningsverk. Nackdelarna med att det renas i vattenreningsverk är att det använder kemikalier för att rena det. Det leder till utsläpp i miljön som inte är bra. Men familjen kan inte heller välja att köpa vatten på grund av att där har det både renats med kemikalier och fraktas runt. Det gör att utsläppen ökar mycket. Men dels tillverkningen av plastet och förpackningarna där vattnet paketeras i. Familjens val av vattenförbrukningen leder till att det blir både bra i naturen men också dåligt. Eftersom det finns inte så mycket val att välja på för familjen. Om familjen skulle köpa vatten som inte var renat så skulle det kunna bli sjuka av bakterierna som finns i vattnet.

 

 

Familjens resor är väldigt minimala. Familjen åker sällan långt och ofta i Sverige. När det väl ska åka på en resa som kan vara till deras släkt i Luleå så försöker det ta kollektivtrafik. Kollektivtrafik är bra på grund av att en bilist släpper ut 4-5 gånger mer koldioxid och andra växthusgaser än det som tar bussen eller tåget. Det leder till att mycket av den koldioxiden som annars skulle släppas ut om man skulle åka bil inte behöver det. Det blir då en renare miljö och det tillför inte på den globala uppvärmningen. Familjen gjorde det valet också på grund av att man sparar pengar på att åka kollektivt. När du åker bil så måste du i familjens fall ladda elbilen, det leder till att du behöver betala den el för bilen. Men också att bussarna idag går på biogas och det gör att skillnaden i miljö utsläppet blir ännu mindre. Familjen brukar ungefär åka vartannat år utomlands. Dit tar det ALDRIG flygplanet. På grund av att flygplanen släpper ut mängder av koldioxid,kväveoxid,vattenånga och buller. Flygplanen står för 2 procent av den globala uppvärmningen och det är väldigt mycket i längden. Många säger att det kommer öka till 3 procent bara till år 2050 på grund av att det är mer och mer som åker utomlands. Det leder till större koldioxid utsläpp i miljön. Så istället för att åka flygplan så tar det sin elbil och kör dit som ska till. Familjens senaste utomlands resa var för 1 år sedan då dom billad ned till Österrike. Det tog 2 dygn för dom att åka. det stannase ungefär 5 gånger under resans gång för att tanka deras elbil. Visst det tar mycket el men familjen tänker att ibland måste det få unna sig saker även att det tar mycket el. Familjens val av resor gör miljön bara gott. På grund av att det väljer bort flyget som släpper ut massvis gaser som inte är bra för naturen. Men också att det väljer just att åka kollektivt mycket för att slippa att ta den där elen för elbilen som istället kan gå till annat.

 

Familjen Sunds val av saker gör att miljön påverkas mycket bra. Deras val av bil leder till mycket bättre miljö på grund av att välja en bil som dens el kommer från vindkraft där det inte släpps ut dåliga kemikalier och koldioxid i naturen. Det leder till att växthuseffekten minskas och att det gör att jorden inte blir lika överhettad. Det leder dels till att inte isarna smälter på jorden och det gör att det inte blir översvämningar. Mycket av det översvämningar gör så att folk dör av svält för att det inte kan odla eller fixa föda, det leder till att folk dör. Ofta i det fattiga länderna. Deras val av att köpa saker begagnat leder till inga utsläpp i naturen genom att då finns det inte kemikalier i kläderna det köper och det leder till att det inte skadar naturen. Om naturen skadas så kan inte vårt ekosystem i naturen fungera och det gör att vi kanske inte i framtiden kan få föda på grund av att maten vi äter kommer mycket från naturen. Om den dör kan ju vi inte få den födan vi behöver och tillsist kanske människorna dör ut av svällt. Klimatet blir mycket varmare för varje år som går. Till Sist blir den så stor så att vi inte kan leva längre på många områden på jorden på grund av att när isarna i arktis smälter så påverkar sötvattnet golfströmmen och då ändrar golfströmmen riktning.  Vi här i Sverige skulle inte då kunna leva längre här uppe för då blir det arktiskt klimat och det blir för kallt. På grund av att det är golfströmmen som gör att det blir varmt här uppe i Sverige. Men eftersom familjen Sund inte tillför dom här påverkande miljöförstöringarna. det leder till att vi får ett stabilt ekosystem där djuren kan växa och växterna kan leva. Och där en jord inte blir överhettad. Men om man väljer att göra som familjen Orka så kommer det här att hända i framtiden.

 

Familjen Orka

Familjen orka är en familj som inte tänker på miljöns bästa. Det tänker att det inte kan göra någon skillnad i världen.  Deras beslut i vardagen leder inte till kloka miljöbeslut. familjens medlemmar är Mamma Lotta 45 år, pappa Knut 39 år, lillebror Frans 10 år och storasyster Anja 15 år. Familjen bor i Göteborg och tycker mycket om att resa.

Familjen har två stycken bensindrivna  bilar. Det behöver två bilar på grund av att det gör så mycket i vardagen och då måste det ha två bilar för att kunna hinna med allting.  Mamma Lotta har en bil som är Märket Volvo v70. Den går på bensin som är en icke förnybar källa. Det valde den bilen för att den var billig och verkade bra att åka mycket med. Dom tycker att man inte ska lägga pengar i onödan att köpa en elbil för att den är så mycket dyrare än en vanlig bensindriven bil. Bensinen till deras volvo kommer från fossila bränslen som man har borrat upp från marken och använt till bensin. Pappa Knut har en bil som är skoda superb. Det är deras familjebil som det åker hela familjen i om det ska någonstans. Skodan går på bensin från det fossila bränslena.  Mycket av bensinen familjen köper förbrukas på två dagar ungefär. Familjen åker med sina bilar mycket i sin vardag. Det åker med den till skolan och jobbet. Mycket till deras aktiviteter tar dom sin bil till.

Familjen har mycket aktiviteter och till dom måste det ta sig till. Mamma Lotta jobbar på coop. Till coop tar hon sin Volvo v70. Både hon och dottern Anja rider,  till stallet åker dom bil på grund av att det tycker det är för långt att gå eller cykla. Lottas andra aktivitet är yoga. Till yogan åker hon också bil på grund av att efter yogan så är hon väldigt trött. Då orkar hon inte cykla eller gå hem. Pappa Knut jobbar på sitt eget företag där han får pendla 1h om dagen. Då tar han skodan och åker med till jobbet. Hans firma jobbar med att tillverka cyklar. Hans firma bidrar till mycket utsläpp i naturen. På grund av att i deras fabriker som det tillverkas cyklarna där släpps det ut mycket dåliga miljöutsläpp som t,ex, koldioxid.  Men Knut tycker att det spelar inte så stor roll, han tror att vi redan har förstört vår jord och vi inte kan göra något åt det längre. Då behöver han inte tänka på det. Hans aktiviteter är poker och golf. Till sina pokerkvällar med sina vänner får han skjuts av sina vänner. Det är faktiskt väldigt bra att samåka med folk på grund av att det leder till mindre miljö utsläpp om det skulle vara 1 till bil som åkte. Dock är det ju aldrig bra att ta bilen, det kunde lika gärna gå eller cykla till poker kvällarna istället för att köra bil. Men till sin golf tar han sin egen bil på grund av att han orkar inte gå eller cykla ut till golfbanan. Storasyster Anja får skjuts av sin mamma till skolan. Till ridningen samåker hon med sin mamma och till sin fotboll så måste hon gå på grund av att föräldrarna hinner inte skjutsa henne. Att gå leder till inga miljöutsläpp men mycket av hennes vardag åker hon bil och det gör stor påverkan i naturen. Lillebror Frans får också skjuts till sin skola och till sin golf så får han också skjuts för att det är för långt för att gå eller cykla. Till hans tennis får han gå för att det tycker att han måste röra sig mer.

Familjens vattenförbrukning är väldigt stor. Alla i hela familjen duschar nästan varje dag på grund av att det har sina aktiviteter som det måste dusha efter på.  Det har en väldigt stor värmetank där det värmer upp vattnet på grund av att det måste alla kunna duscha varje dag. Det duschar mycket för att det vill ha bra hygien, det tycker det annars är äckligt att inte duscha varje dag. Det använder också vattnet till maten och drycken, toalettspolning. Det har två toaletter i huset där det måste kunna spola i. Det ahr en diskmaskin där det tar mycket vatten. Det har en diskmaskin för det okar inte stå och diska förhand och det tycker det är lite äckligt med det. Det har också en tvättmaskin där det tvättar sina kläder dagligen. Men så köper ju dom mycket kläder. Där tar det mycket vatten att tillverka.

Familjen åker mycket på resor. Ofta till andra länder. Det tar sig dit med hjälp av flygplan. Det åker på resor ungefär 6 gånger per år och då åker det mycket långa resor som t,ex, förra året åkte det till bali,cypern och Australien. Familjens åkande med flygplan leder till stora miljö utsläpp genom förbränningen av det fossila bränslena som leder till miljöutsläpp som koldioxiden. Familjen tycker att man måste kunna få åka utomlands utan att alla ska klaga på att det är dåligt. Det tycker att man har ju redan förstört naturen och det inte kan bli mycket värre än det redan är. Det tycker då att det gör inte så mycket om det åker flygplan så som det gör.

Familjens hushållsavfall tänker der inte jättemycket på. Det källsorterar aldrig för det tycker det bara tar tid. Det slänger allt i soptunnan. Även matrial som plast,metall och annat som kan vara skadligt för naturen slänger dom i soptunnan för det inte orkar tänka på det.

 

Av Hedda Wallén

 

Bild från pixabay.com

 

 

Familjen Sund:

Familjen sund sparar på koldioxidutsläppen, köper varor nära ifrån som inte släpper ut gifter och kemikalier i vatten och luften under tillverkning, köper ekologiskt och närproducerad mat, sparar på vatten och el, åker miljövänliga/ miljövänligare fordon och får energi från förnybara och hållbara energikällor. När mindre gaser släpps ut i luften värms inte jorden upp lika snabbt. Människor och djur får inte försämrad livskvalité och växter kan utföra fotosyntesen och gasutbytet på ett normalt sätt. Eftersom avgaser mm bidrar till försurning när det blandas med regn och kommer ner i sjöar och hav så minskar även den processen när det gäller familjen Sund.

Familjen Orka:

Familjen Orka gör som de vill. De behöver inte alltid ha det minst miljövänliga men de tänker först och främst vad som passar dom. Bilen de kör släpper ut avgaser som bidrar till uppvärmning av jorden, försämrad luft som påverkar människor och djurs hälsa och växternas förmåga att utföra fotosyntesen. Elförbrukningen är högre än familjen sunds och när ele inte kommer från förnybara energikällor så är det också en stark påverkning på miljön och luften.Utsläpp och kemikalier från transporterna av mat, kläder och saker kan även drabba vatten och försura dem.

Av Linge van der Heijden

 

 

 

”Vår livsmiljö” i åk 9

Nu när terminen snart är slut så börjar det bli dags att summera vad vi gjort under året. Dels pågår arbetet med att sammanställa rapporten till Grön flagg och dels för vi samtal om vad eleverna lärt sig detta år. I åk har man arbetat med ett arbetsområde kallat ”Vår livsmiljö” i NO. Där har eleverna fått lära sig mera om

  • Vatten & vattenrening
  • Kolets & syrets kretslopp
  • Försurning
  • Metaller som förorenar
  • Övergödning
  • Växthuseffekten
  • Ozon

Arbetsmetoderna har varit genomgångar, laborationer och gruppdiskussioner. Tack för det åk 9!

 

Vi har ett resultat!

Under förra veckans happening på torget i Åtvidaberg fick invånarna rösta på det av kommunens hållbarhetsmål man tyckte var lite extra viktigt. Här är resultatet:

Miljömål 1 ”Ett tryggt och robust samhälle” 42 %

Miljömål 2 ”En hållbar konsumtion och resursanvändning” 35 %

Miljömål 3 ”En energieffektiv och fossilfri kommun” 13 %

Miljömål 4 ”En kemikaliesmart kommun” 5 %

Miljömål 5 ”En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden” 5 %

Läs mera om de olika miljömålen på Åtvidabergs kommuns hemsida

Bild från pixabay.com

 

Bilder från Eart hour-dagen

Vår skolvärd Mattias spelade rollspelet ”Drakar och demoner” med några elever på Allétorget för att inspirera till Gaming offline. Spännande tyckte många, som redan efterfrågat aktiviteten igen.

 

 

 

 

 

 

Recepttips presenterades. Givetvis fanns det extra blad att få till de elever som blev sugna. Vi presenterade även syftet med Earth hour och i bibblan fanns korsord och ordgåtor på temat miljö.

 

 

 

 

 

 

Dagens bokbuffé bestod av böcker med miljötema, både skönlitterära och faktatexter. Lyset var släckt i bibblan och vi tände endast några batteriljus för att få mysig stämning. Under lunchen var alla elever som ville välkomna till vår skrivarverkstad. I samband med Earth hour har det utlysts en novelltävling med miljötemat i centrum. Kände man sig osäker på vad en novell var för något var man välkommen att lära sig mera. Sedan dess har redan två tävlingsbidrag droppat in.