Steg 1 i vår miljöpolicy

Ett av årets Grön flagg-mål är att skapa en miljöpolicy för skolan, skapad av elever för elever.

Miljöpolicyn ska bestå av några korta mål som eleverna känner är rimliga att nå upp till.

På dagens elevrådsmöte var Linnéa Sahlbark från kommunen och berättade om hur de gjorde när de tog fram kommunens hållbarhetsprogram. Nu har elevrådet i uppgift att i klasserna prata om detta och samla in förslag på vilka mål eleverna önskar ska finnas med i Alléskolans miljöpolicy.

Anna och Linnéa
  1. Berätta att Alléskolan arbetar för aktivt för miljön och att vi därför har en utmärkelse som heter Grön Flagg.
  2. Som en del i Grön flagg-arbetet ska vi nu skriva ihop några miljömål som eleverna kan tänka på för att bidra till en bättre miljö. Det ska ungefär fem stycken och det ska vara rimliga mål som eleverna faktiskt tror att de kan klara.
  3. Låt eleverna fundera på 
    1. Vad VILL de göra för miljön?
    2. Vad KAN de göra för miljön?
  4. För att inspirera och ge exempel på miljömål kan ni använda informationen från Good Life Goals som grundar sig i de Globala målen.
  5. Samla in förslag, idéer och tankar som elevrådsrepresentanterna tar med till nästkommande elvrådsmöte.