Elevråd i stället för Miljöråd

Nytt för detta läsår är att Elevrådet nu är länken ut till klasserna. Vi har många olika råd på vår skola och vi märkte att det var svårt att värva elever till alla råd. Dessutom tog det mycket tid från lektionerna då olika elever behövde gå iväg på möte vid olika tidpunkter. Elevrådet fick bli det råd som samlar eleverna även kring miljöfrågorna på skolan.

Under våren arrangeras en friluftsdag för hela högstadiet. I år tänker vi att eleverna få donera en frivillig peng i.o.m starten, som sedan ska skänkas till en miljöorganisation. Just nu pågår en omröstning i klasserna kring vilket projekt vi ska skicka pengarna.

De projekt eleverna har att välja mellan är alla ett bidrag till Naturskyddsföreningen genom att vara med och rädda:

  • Havet
  • Regnskogen
  • Bina
  • Skogen
  • Vitryggiga hackspetten
Eleverna önskar skänka pengarna till något av Naturskyddsföreningens projekt

Så spännande att se vad eleverna röstar fram!