Sorteringssystem

Skolan behöver ha ett sorteringssystem för elever vid kafeterian och för lärare i personalrummet. På dagens möte diskuterade miljörådet om fördelar och nackdelar med respektive förslag på kärl som finns att köpa in. Intressant diskussion som ledde till frågor om vad vi oftast behöver sortera i skolan. Har elever och lärare samma behov? Representanterna fick i uppdrag att gå ut i klasserna och fråga kompisarna vad eleverna behöver sortera mer än papper, plast och brännbart. Det finns en enhet avsatt för pant men skolan har redan ett bra system för detta. Vad kan denna enhet användas till istället?