Invigning av Förenande vatten

Just nu går det att se den fantastiska utställningen som kommunens elever har skapat tillsammans på kommunbiblioteket i Åtvidaberg. Så häftigt med alla vattendroppar – både i papper, lera och i återvunnet material. Det är blått, randigt och glitter om vartannat. Utställningen är döpt till ”Tillsammans blir vi ett hav” och det är precis så det ser ut.Alla elevers enskilda vattendroppar hänger nu i ett hav av vattendroppar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att öka elevernas medvetenhet kring vatten som en förenande faktor till integration samt att öka kunskapen om vatten som en livsviktig resurs.

Inför vattenutställningen

Den 20 september händer det saker i Åtvidaberg, stora saker. Det är invigning av Globträdet, som för oss åtvidabergare blir kastanjen på Gamla torget. Denna happening med efterföljande aktiviteter heter ”Förenande vatten – inspiration till integration”. Vår förhoppning är att alla elever i kommunen ska vara med att bidra till den utställning som ska finnas att se på kommunbiblioteket. Utställningen har vi döpt till ”Tillsammans blir vi ett hav”.

Syftet är att öka elevernas medvetenhet kring vatten som en förenande faktor till integration samt att öka kunskapen om vatten som en livsviktig resurs.

Alla elever ska bidra med ett tryckt vattendjur i tinga tinga-anda på ett stort tygstycke samt måla varsin vattendroppe. Dessutom ska eleverna kunna besöka en miniutställning på skolan om hur vi kan spara vatten och om bottendöden i Östersjön.

Fyra skolors tygstycken har sytts ihop till ett långt

Läsårets plan för fortsatt Grön flagg

Under kommande läsår har vi valt att arbeta med tre utvecklingsområden. Dessa är:

  • Vi har många miljömål vi arbetar mot på skolan, men de finns idag inte nedskrivna. Vi vill få ned dessa på pränt och låta eleverna arbeta fram vilka miljömål som ska stå med i detta dokument.
  • Inköp/byggande av källsorteringsstationer på elevtorget samt i lärarrummet.
  • Under hösten kommer ett stort arrangemang genomföras i Åtvidaberg genom organisationen Globträdet med fokus på världens vatten.

Utöver detta kommer vi, givetvis, anordna både Grön flagg-dag i november och uppmärksamma Earth hour under vårterminen.

Kolla in miljörådets nya logga 🙂