Vi har ett resultat!

Under förra veckans happening på torget i Åtvidaberg fick invånarna rösta på det av kommunens hållbarhetsmål man tyckte var lite extra viktigt. Här är resultatet:

Miljömål 1 ”Ett tryggt och robust samhälle” 42 %

Miljömål 2 ”En hållbar konsumtion och resursanvändning” 35 %

Miljömål 3 ”En energieffektiv och fossilfri kommun” 13 %

Miljömål 4 ”En kemikaliesmart kommun” 5 %

Miljömål 5 ”En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden” 5 %

Läs mera om de olika miljömålen på Åtvidabergs kommuns hemsida

Bild från pixabay.com

 

Bilder från Eart hour-dagen

Vår skolvärd Mattias spelade rollspelet ”Drakar och demoner” med några elever på Allétorget för att inspirera till Gaming offline. Spännande tyckte många, som redan efterfrågat aktiviteten igen.

 

 

 

 

 

 

Recepttips presenterades. Givetvis fanns det extra blad att få till de elever som blev sugna. Vi presenterade även syftet med Earth hour och i bibblan fanns korsord och ordgåtor på temat miljö.

 

 

 

 

 

 

Dagens bokbuffé bestod av böcker med miljötema, både skönlitterära och faktatexter. Lyset var släckt i bibblan och vi tände endast några batteriljus för att få mysig stämning. Under lunchen var alla elever som ville välkomna till vår skrivarverkstad. I samband med Earth hour har det utlysts en novelltävling med miljötemat i centrum. Kände man sig osäker på vad en novell var för något var man välkommen att lära sig mera. Sedan dess har redan två tävlingsbidrag droppat in.

Åtvidabergs kommuns hållbarhetsarbete

Idag stod representanter från kommunens olika förvaltningar på torget i Åtvidaberg för att visa upp på vilket sätt de arbetar med miljöfrågor. Givetvis fanns Alléskolan på plats. Elever hade ordnat med en undersökning för kommunens invånare där de fick rösta på vilket av kommunens hållbarhetsmål som de tycker är viktigast.

I jakten på gröna pluppar fick eleverna möjlighet att prata miljöfrågor och hållbarhet med de besökare som tittade förbi. Vad innebär miljömålen? Är alla miljömål lika viktiga? Vilket mål klappar hjärtat lite extra för? Bra samtal och diskussioner blev det i vårsolen. När besökarna bestämt sig, vilket inte var lätt eftersom alla mål faktiskt ÄR lika VIKTIGA, fick de placera en grön plupp vid det miljömål de valt.

På plats fanns även:

Björsäters förskola, som också arbetar mot målet att få en Grön flagga

Kostenheten, som bjöd på krämigt god morots- och broccolisoppa

Återbruket, som sålde smycken och kassar gjorda av återvunnet material

Yasmine, hållbarhetsstrateg, och Joakim, energistrateg, som berättade om kommunens miljöarbete och visade upp elcyklar. Dessa personer är även initiativtagare till evenemanget.

Dagen är en del av Earth week, som är en uppvärmning inför lördagens Earth hour.

Programmet spikat inför fredagen

På fredag, den 23 mars, uppmärksammar Alléskolan Earth hour. Nu är programmet för dagen spikat:

  • Gaming offline. Vi lägger under datorer och digitala hjälpmedel och ägnar rasterna åt hederligt brädspel. Kanske något att anamma under lördagskvällen med familjen när lamporna är släckta. Skolans gamingförening Within games kommer även anordna rollspel.
  • Skrivarverkstad. I år kommer skolbiblioteket utlysa en novelltävling för alla elever på skolan (åk 4 – åk 9). Temat kommer vara One planet life. På fredag kommer bibblan anordna en work shop för de elever som vill lära sig mera om hur man skriver en novell och samtidigt få inspiration till ämnet. Bland annat kommer vi visa filmsnuttar ur Wall-E för att få inspiration. Eleverna har sedan två veckor på sig att lämna in sina bidrag.
  • Korsord. Eleverna är välkomna till skolbiblioteket för att lösa korsord på miljötemat. Materialet är taget från WWF´s  hemsida
  • Recepttips. Från WWF´s hemsida har vi även hämtat hem klimatsmarta recept som vi kommer tapetsera väggarna med. Elever som blir sugna på något får givetvis ta med ett recept hem.

Planering pågår!

Snart är det dags för EARTH HOUR, vilket vi givetvis kommer att uppmärksamma på Alléskolan. Miljörådet har haft möte för att brainstorma kring aktiviteter som kan presenteras på Allétorget.

Nytt för i år är att Miljörådet på Alléskolan ska vara en del av den aktivitet som anordnas av kommunens Hållbarhetsgrupp. I den gruppen sitter representanter från alla kommunens förvaltningar. Tanken är att Hållbarhetsgruppen ska presentera förvaltningarnas olika miljöarbeten på torget onsdagen den 12 mars. Där kommer Miljörådet finnas med och presentera vårt arbete. Spännande!