Den måste vi ha!

Tack Bok- och biblioteksmässan! Efter besök i den monter som presenterade digital teknik bestämde vi oss för nästa inköp – en robot vid namn Dash och hans kompis Dot. På mässan fick vi chans att testa dessa två och prova appen som tillhörde. Dash kommer passa perfekt som nästa steg efter Blue Bot då vi vill att det ska finnas progression i de saker vi köper in så att eleverna känner att de utvecklas. Vilken tur att vi fick testa, prova, klämma och känna innan vi bestämde oss. 

Dessutom fick vi fin-fina tips från den monter som presenterade de globala målen. De hade övningar där man fick tänka till kring vilka miljömål man tyckte var viktigast för en själv och lägger polletter i behållare som tillhörde de olika miljömålen. En tänkvärd övning som vi tar med hem till Åtvidaberg och använder på eleverna vid tillfälle.

Robot city

I vårt nyöppnade digitek ska vi arbeta med digital teknik tillsammans med eleverna efter skoltid. Vi tänker oss en öppen verkstad med olika teman dit eleverna får komma om de vill testa det som erbjuds. Först ut i vårt digitek blev att presentera robotarna Blue Bot.

För att eleverna tillsammans med Blue Bot skulle få träna sig i hur man ”kör” en robot bestämde vi i biblioteket att eleverna under rasterna skulle bygga en stad av återvunnet material. Det var bara att bege sig till skolans återvinningscentral.I tre dagar, under förmiddagsraster och lunchraster, kom eleverna för att pyssla och bygga.

Tappra stadsbyggare

Den färdiga robotstaden ”Robot city”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var det äntligen dags! Premiärturen med robotarna, som var nyladdade och redo för avfärd. Ett gäng glada och nyfikna barn dök upp efter att de slutat skolan och testkörde. Mycket lyckad eftermiddag i vårt nyinvigda digitek.

Efter en lyckad eftermiddag tog vi fram ett antal papperskassar, plockade ner Robot city och bar tillbaka alla sakerna till återvinningen. Det kändes som en vinst!

Inköp av teknik till digiteket

Ett av skolans fokusområden är  att tänka hållbart kring inköp av digital teknik till vårt nyöppnade digitek. Skolans digitalisering ställer krav även på skolbiblioteket och därför har vi valt att öppna en ”underavdelning” till skolans bibliotek som vi kallar digitek. Det fungerar bland annat som en öppen verkstad för skolans elever under en förmiddag i veckan där vi testar olika digitala verktyg. Tanken är även att lärare ska kunna dra nytta av digiteket i sin undervisning.

Men hur ska man då tänka vid inköp av teknik? Dels är det en kostnadsfråga och dels en fråga om hållbarhet i sakerna vi köper in. Målet är att inhandla bra saker som håller över tid och som eleverna inte tröttnar på. Tekniken ska vara värdefull för många och ha utvecklingsmöjligheter.

Vi var ganska snabbt överens om att iPads och robotar var något vi ville satsa på och köpte in sex stycken plattor och sex stycken Blue Bots. 

 

 

 

 

 

 

Då iPaden har oändligt med möjligheter genom alla appar som finns så kände vi att vi hade en bra grund att starta verksamheten med. Dock var vi sugna på något mer som var ”hands on”, i stil med våra små robotar. Vi hörde talas om att man kan hyra teknik från Götabiblioteket för att testa olika prylar. Givetvis gjorde vi det! Vi lånade hem ett kit med Makey makey och Little bits för att se om det kunde vara något för oss. Ett smart sätt att se om vi lägger pengarna på rätt saker – testa först och handla sedan, eller avstå.

Kan meddela att i avstod från att inhandla dessa saker.

Miljörådet

Traditionen erbjuder att vi på skolan väljer två elever/arbetslag som ska ingå i miljörådet. Dessa två elever anmäler själva sitt intresse för att få vara med i rådet. Om många anmäler sig blir det lotten som får avgöra. I år tänkte vi lite annorlunda. Vi vill hitta de elever som verkligen tycker miljöfrågor är viktiga – på riktigt – och som inte anmäler sig för att slippa lektionstid då miljörådet har möten. Det fick helt enkelt bli en mix av båda koncepten.

Idag består miljörådet av:

Åk 7: Tilda Löfqvist och Albin Nilsson

Åk 8: Dennis Oscarsson och Johanna Gustavsson

Åk 9: Frida Eriksson och Malin Zachrisson

Till nästa år kanske vi ska utöka miljörådet med någon eller några fler personer/arbetslag. Vi märkte under förra året hur sårbart det blev när en eller två personer var sjuka eller lediga de dagar miljörådet anordnade aktiviteter och truppen minskade fast samma arbete skulle utföras. Verkligen något att tänka på till nästa år.

Hållbarhetsgruppens första möte

I Åtvidaberg har det startats en hållbarhetsgrupp. Där träffas representanter från miljökontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, kostenheten och vård- och omsorgsförvaltningen. Gruppens syfte är att få ett samlat grepp kring vilka miljöarbeten som pågår i kommunen och hur vi kan tipsa och hjälpa varandra till utvecklat miljöarbete. Främst kommer gruppen arbeta framåtsyftande genom diskussioner. Vid första mötet berättade vi för varandra hur läget ser ut i dag och vad vi önskar för framtiden. Intressanta diskussioner som utmynnade i flera konkreta mål.

  • Alléskolan och Kostenheten ska ha ett nära samband under året
  • Alléskolan ska tillsammans med miljökontoret göra något under earth hour
  • Alléskolan ska fungera som ambassadörer för att locka fler förskolor/skolor i kommunen att satsa på Grön flagg.

Vilka fokusområden ska vi jobba med i år?

Den ständiga frågan i uppstarten av varje termin – vilka fokusområden ska vi jobba kring i år? Diskussioner i korridoren, på möten och via mail. Vad gör ni? Vem gör vad? Vem vill? Vem kan?

Efter att ha efterlyst goda idéer enades vi kring tre fokusområden:

  • Skolmaten! Hur kan vi få eleverna att äta mer vegetarisk kost och på sätt bidra till minskat koldioxidutsläpp?
  • Digiteket! Hur kan vi handla ny teknik hållbart?
  • Miljöfamiljerna! Hur kan det se ut i olika familjer vad gäller miljöpåverkan? Arbete i klassrummet med efterföljande utställning.

Vi bestämde även att ha två evenemang under året – Grön flagg-dagen den 10 november och Earth hour den 23 mars.

Vilka är då vi? De vuxna på skolan som håller lite trådarna vad gäller, rapporten, bloggen och anordna möten med miljörådet är Anna, Karin och Sara.

  • Strax efter att vi enats om fokusområden började jakten på medlemmar till miljörådet.

 

Ny blogg!

Ny blogg, nya möjligheter. Efter en finfin start för vårt miljöarbete under hösten så har nu även bloggen fått en nystart. Från och med nu är vi kopplade till Alléskolans skolbibliotek och finns under dennes hemsida. Lättare för målsmän, elever och personal att hitta hit. Att arbeta mera aktivt med bloggen var ett mål som kom upp under utvärderingen av förra årets arbete kring Grön flagg. Nu satsar vi på att uppdatera bloggen med allt som hänt sedan starten i augusti för att sedan berätta om och visa alla roliga saker vi har planerade för framtiden.