Alléskolans miljöpolicy

Den är inte så omfattande, består inte av så många punkter men den är väl bearbetad – Alléskolans miljöpolicy. Av elever, för elever!

Elevrådet har haft med frågan ut i klasserna och den lyftes under Earth hour-dagen på Allétorget: VAD KAN NI ELEVER GÖRA FÖR ATT BIDRA TILL SKOLANS HÅLLBARA UTVECKLING? Viktigt för oss att eleverna kom med förslag och röstade på det de faktiskt tror sig kunna klara också.

Här är resultatet:

Alléklassikern goes Green

Varje vår anordnar Alléskolan en friluftsdag för eleverna. De olika årskurserna har olika uppdrag under dagen, exempelvis att cykla, gå eller springa olika rundor. I samband med årets Alléklassiker ska eleverna göra en insamling (frivillig) till ett miljöprojekt. Nu har eleverna, genom elevrådet, röstat fram vilket projekt pengarna ska gå till. Vinnare blev … *trumvirvel* … NATURSKYDDSFÖRENINGENS arbete för ett FRISKARE HAV.

Havet Blå Blått - Gratis foto på Pixabay

Nu blir nästa steg att lösa det praktiskt med insamling och också informera föräldrarna om att detta är på gång.

Earth hour

I fredags uppmärksammade skolan Earth hour. Vi hade två punkter på agendan:

 • Gaming offline! Vi plockade fram våra brädspel och fyllde borden med Blokus, Kalaha och Othello. Många elever blev förtjusta och spelandet pågick hela lunchrasten. Vi vuxna passade på att prata om Earth hour och att spel kunde vara ett alternativ till att umgås med familjen under den släckta timmen.
 • Vår blivande miljöpolicy. I enlighet med Åtvidabergs kommuns hållbarhetsprogram hade vi plockat fram exempel på vad vi tillsammans kan göra på Alléskolan för miljön. Eleverna fick diskutera de olika förslagen och rösta på vilken insats de själva kände att de kunde ställa sig bakom.
Innan röstning
Efter röstning

På nästa elevråd kommer vi diskutera detta och se om vi kan sammanfatta denna röstning med vad som kommit fram i klasserna och på så sätt få fram en miljöpolicy.

Steg 1 i vår miljöpolicy

Ett av årets Grön flagg-mål är att skapa en miljöpolicy för skolan, skapad av elever för elever.

Miljöpolicyn ska bestå av några korta mål som eleverna känner är rimliga att nå upp till.

På dagens elevrådsmöte var Linnéa Sahlbark från kommunen och berättade om hur de gjorde när de tog fram kommunens hållbarhetsprogram. Nu har elevrådet i uppgift att i klasserna prata om detta och samla in förslag på vilka mål eleverna önskar ska finnas med i Alléskolans miljöpolicy.

Anna och Linnéa
 1. Berätta att Alléskolan arbetar för aktivt för miljön och att vi därför har en utmärkelse som heter Grön Flagg.
 2. Som en del i Grön flagg-arbetet ska vi nu skriva ihop några miljömål som eleverna kan tänka på för att bidra till en bättre miljö. Det ska ungefär fem stycken och det ska vara rimliga mål som eleverna faktiskt tror att de kan klara.
 3. Låt eleverna fundera på 
  1. Vad VILL de göra för miljön?
  2. Vad KAN de göra för miljön?
 4. För att inspirera och ge exempel på miljömål kan ni använda informationen från Good Life Goals som grundar sig i de Globala målen.
 5. Samla in förslag, idéer och tankar som elevrådsrepresentanterna tar med till nästkommande elvrådsmöte.

Elevråd i stället för Miljöråd

Nytt för detta läsår är att Elevrådet nu är länken ut till klasserna. Vi har många olika råd på vår skola och vi märkte att det var svårt att värva elever till alla råd. Dessutom tog det mycket tid från lektionerna då olika elever behövde gå iväg på möte vid olika tidpunkter. Elevrådet fick bli det råd som samlar eleverna även kring miljöfrågorna på skolan.

Under våren arrangeras en friluftsdag för hela högstadiet. I år tänker vi att eleverna få donera en frivillig peng i.o.m starten, som sedan ska skänkas till en miljöorganisation. Just nu pågår en omröstning i klasserna kring vilket projekt vi ska skicka pengarna.

De projekt eleverna har att välja mellan är alla ett bidrag till Naturskyddsföreningen genom att vara med och rädda:

 • Havet
 • Regnskogen
 • Bina
 • Skogen
 • Vitryggiga hackspetten
Eleverna önskar skänka pengarna till något av Naturskyddsföreningens projekt

Så spännande att se vad eleverna röstar fram!

Läsårets miljömål 19/20

Återbruk

Vad

Den här terminen ska år 8 arbeta med återbruk. Uppgiften består i att eleverna i år 8 ska intervjua eleverna i år 4 om deras intressen för att sedan sy upp individuella pennskrin eller sittdynor till dem med material som eleverna hittar på olika loppisar i kommunen.

Varför

Skolan har flera gånger haft samarbete med kommunens loppisar. Detta är ytterligare ett led i att medvetandegöra vikten av återvinning för eleverna samt visa på möjligheterna med loppmarknader. Förhoppningen är även att detta ska leda till att eleverna i år 4 känner sig mer trygga med våra högstadieelever.

Hur

Vi kommer att samarbeta med Kenyaföreningen och Återbruket. Eleverna kommer att få botanisera på loppisarna för att se om de hittar material som kan användas till uppgiften. Intervjuerna med åk 4 sker i deras klassrum och sömnadsarbetet utförs i textilslöjdssalen.

Delaktighet och inflytande

Eleverna har stort inflytande då de själva får välja design och material utifrån 4:ornas önskemål. Ett pennfack eller en sittdyna är grundtanken men om andra idéer och önskemål kommer upp så får eleverna spinna vidare på det.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: dels blir eleverna medvetna om förtjänsterna med att handla på loppmarknader och att där finns pengar att spara samt att det som är skräp för någon kan vara vad någon annan behöver. Dels är återbruk ett sätt att spara pengar för skolan i stället för att köpa hem nytt.

Socialt: Vi ser två vinster med detta – dels kontakten mellan yngre och äldre elever på skolan och dels kontakten mellan våra elever och de äldre personer som arbetar ideellt på loppisarna.

Ekologiskt: genom återbruk sparar vi på resurser och tar tillvara på befintligt material.

Spring för framtiden

Vad

I samband med den årliga idrottsdagen ska vi, från våren -20, samla in en frivillig springpeng från eleverna för att skänka till någon miljöorganisation.

Varför

Våra elever är vana från låg- och mellanstadiet att samla in springpeng via Skoljoggen. Varför sluta med detta när de blir äldre? På detta sätt visar vi att många bäckar små kan göra skillnad samt att vi på skolan tycker miljön är viktig. Dessutom lyfter vi idrottsdagen som ett viktigt moment att bidra till framtiden.

Hur

Varje år anordnas ett motionslopp på skolan där eleverna får gå/springa eller cykla en längre sträcka. Från detta läsår kommer vi i samband med idrottsdagen informera om syftet med insamlingen och vilken miljöorganisation pengarna ska skänkas till. Samma information går hem till föräldrarna. Givetvis måste insamlandet vara frivilligt.

Delaktighet och inflytande

Elevrådet kommer i ett första steg titta runt på de miljöorganisationer som finns och göra ett urval bland dessa. Nästa steg blir att låta alla elever vara med och rösta fram vilken miljöorganisation pengarna ska skänkas till. För att kunna göra ett medvetet val behöver information om de olika organisationerna delges eleverna.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: eleverna blir mer medvetna om möjligheten att skänka till organisationer, att dela med sig av det man har för att vara del av ett större arbete.

Ekologiskt: huvudtanken är att organisationen vi väljer att skänka pengarna till ska ha en inriktning på miljö.

Socialt: idrottsdagar är en social tillställning. Vi blandar elever från hela skolan med varandra, nya möten. Lärare och elever möts på annan mark än i korridoren.

Miljöpolicy

Vad

Vi har många miljömål vi arbetar mot på skolan, men de finns idag inte nedskrivna. Vi vill få ned dessa på pränt och låta eleverna arbeta fram vilka miljömål som ska stå med i detta dokument.

Varför

Vi behöver tydliggöra för elever och personal vilken policy vi ska ha på skolan vad gäller miljö och att spara resurser. Ex. vid skolutflykter, föräldramöten, kopiering.

Hur

Elevrådet kommer få träffa kommunens miljökontor för att lära sig mer om detta och få tips på hur man kan tänka kring miljöpolicy på en ”arbetsplats”. De går sedan ut i klasserna och pratar om detta under klassrådstid. Då får alla elever komma med förslag på vad som bör finnas med i vår policy. Vid nästa elevrådsmöte sammanställer vi och sätter samman ett förslag som sedan elever och personal ska godkänna. Miljökontoret finns med under resan och stöttar.

Delaktighet och inflytande

Alla elever kommer att få komma till tals genom klassråden och sedan låta miljörådet föra deras talan vid sammanställningen. Om eleverna är med och arbetar fram miljömålen så är förhoppningen att de ska komma ihåg dem och följa dem. Dokumentet ska bli en naturlig del av miljöarbetet på skolan och kunna spridas som ett gott exempel. Målen ska finnas som tydliga planscher runtom på skolan.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: genom mera genomtänkta val kommer vi spara pengar i slutänden. Kanske tillkommer en kostnad i början av att policyn sätts i verket (beroende på vad vi önskar ska stå med) men i längden borde det leda till ökad ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk: genom att ex. dra ner på plastprodukter, minska kopieringen och liknande sparar vi in på naturens resurser.

Socialt: en gemensam policy framtagen av elever tänker vi skapar en gemenskap och vi-känsla.

Earth hour

En vecka efter att vi uppmärksammat Earth hour på skolan kommer här en kort sammanfattning av dagen.

Vi satsade på tre områden detta år:

 • Återvinning
 • Måltiden
 • Energi

Vi byggde tillsammans med eleverna ett ”Robot city” av återvunnet material. Efter att ha rivit runt i kärlen på vår återvinningsstation, byggt en grund med uppmålade vägar och gett plats åt en hel stad på vårt Allétorg fick eleverna komma under rasterna och hjälpas åt att bygga staden.

Vad behövs i en stad för att invånarna ska trivas? Eleverna tyckte att lekpark, blomaffär och höghus var typiska inslag i en väl fungerande robotstad. Vi får inte glömma att nämna glasskiosken!


När staden var klar fick eleverna köra med Bluebot på vägarna. De fick ha tungan rätt i munnen för att inte krocka eller köra av vägen in i någon av de fina skapelserna.

Efter ett par dagar var det dags att plocka isär Robot city och dess vackra byggnadsverk förpassades tillbaka soprummet. Intressanta diskussioner medan saker plockades isär och delades upp i olika kärl. Är det alltid så självklart hur man ska sortera?

I samarbete med Kostenheten anordnades en tävling kring olika maträtters koldioxidutsläpp. Uppgiften var så här:

 • Använd dig av bifogade recept
  • Klassisk lasange
  • Kycklinklasange
  • Laxlasange
  • Kasslerlasange
  • Vegetarisk lasange
 • Gå in på https://www.matkalkylatorn.se/ och räkna ut måltidernas klimatbudget. OBS! Alla ingredienser finns ej med i matkalkylatorn. Välj det du anser är mest likvärdigt.
 • rangordna måltiderna/recepten efter hur mycket de påverkar klimatet (1=påverkar minst, 5=påverkar mest)
 • Lämna in dina svar på en lapp till personalen i matsalen.

Slutligen visade Within games coola brädspel som ett alternativ till att gamea online. Kanske fick någon något tips till lördagkvällens mörka timme?