Skolbiblioteket som MIK-resurs

Så här kan du som pedagog använda skolbiblioteket inom källkritik, informationssökning, och informations och mediehantering:

  • Skolbiblioteket som medpedagog i klassrummet och i biblioteket. Skolbibliotek och lärare planerar och handleder tillsammans.
  • Skolbiblioteket visar enskilda sökverktyg, källor som ska användas i undervisningssammanhang.
  • Skolbiblioteket ringar in och samlar lämpliga källor som eleverna ska använda i undervisningen.
  • Skolbiblioteket har kunskap om olika pedagogiska grepp och lärverktyg och du kan  som lärare själv få handledning om hur du själv sedan kan lägga upp din undervisning.

Alléskolans bibliotek hävdar, med forskningsstöd, allt lärande inom informationssökning och källkritik etcetera ska ske i ett sammanhang och gör inga lösrykta lektioner i allmänhet utan att det kan knytas till ett konkret stoff.


Som pedagog kan du hjälpa oss på skolbiblioteket att göra ett bra jobb genom:

  • att delge oss arbetsuppgifterna du delar ut till dina elever
  • att ge oss framförhållning
  • att se oss som ett bollplank i utformandet av informationssökande uppgifter

Under fortbildning för lärare hittar du länkar och material som du som lärare kan ha stor nytta av.