Matris

Färdigheterna nedan finns samlade i en matris (länk kommer) och på Googledrive i mappen “Skolbiblioteket”. Där kan du läsa vågrätt för att följa färdigheternas progression över årskurserna samt lodrätt för att se kraven inom ett visst stadium.

Röd tråd för Åtvidabergs skolor är förmågorna:

 

FRÅGA: Formulera en fråga.

SPANA/SONDERA: Var söker jag svar? Kunskap OM källor.

HITTA: Hur hittar jag svar? Kunskap om hur jag hittar I källor.

BEDÖMA: Bedömning av källor.

JÄMFÖRA: Jämföra källor.

SAMMANSTÄLLA: Sammanställa informationen/återge svaret.

ANVÄNDA och SPRIDA informationen och delta i demokratin.

METATÄNKA: Kunna redovisa hur du gjorde, varför, hur du tänkte.