Vad är MIK-portalen?

MIK-portalen är en hjälp för dig som undervisar i medie-och informationskunnighet på Alléskolan.

I portalen hittar du:

  • vilka förmågor vi eftersträvar att utveckla hos våra elever i Åtvidabergs kommun, förmågor som krävs för att bli medie- och informationskunnig.
  • hur vi arbetar tillsammans med ansvarsfördelning och planering på skolan
  • vilka mallar vi använder inom MIK
  • hur du kan använda skolbiblioteket som resurs i din MIK-undervisning
  • ett smörgåsbord av material och övningar som ska ge dig inspiration och stöd i planeringen av din undervisning.

Alla exempel, övningar och aktiviteter ska vara inspiration för dig när du utformar exempel och övningar som stämmer in i ditt ämne. Vissa övningar kan fungera att ta rakt av, men i första hand är det tänkt som exempel på hur du kan öva och utveckla förmågorna hos eleverna. Du hittar övningarna och exemplen genom att klicka på respektive förmågas flik.

Har du goda exempel som du vill dela och som borde finnas med i portalen, eller saknar du något som du tycker skolbiblioteket borde plocka fram – hör av dig!