Utbildningsserier/Färdiga lektionsupplägg

Färdiga, digitala lektionsupplägg hittar du på portalen MIK-för mig, skapad av Statens Medieråd.

Det finns flera utbildningsserier från URskola om informationssökning, källor och källkritik

Hur vet du det? riktad till år f-3

http://urskola.se/Produkter/197494-Hur-vet-du-det-Vilka-kallor-kan-du-lita-pa#Om-serien

Är det sant? riktad till år 4-6

http://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik#Om-serien

Källkritik- riktad till åk 7-9

http://urskola.se/Produkter/191016-Kallkritik-Bildsokning#Om-serien