Digiteket

Till hösten 2017 ansökte vi till två projekt inom Region Östergötland om att utveckla den digitala kompetensen i Alléskolans bibliotek. I lokalerna finns ett Kreativotek, där eleverna kan skapa efter egna önskemål och idéer, men än så länge har vi inte haft fokus på det digitala skapandet. Utifrån de kommande tilläggen i läroplanen och rekommendationer från EU och Skolverket, vill vi nu påbörja en förändringsprocess med syfte att digitalisera biblioteket och Kreativoteket med syftet att det ska leda till en ökad digital kompetens både hos elever och personal.

Vi vill vidga bilden av vad ett skolbibliotek är och utforska nya möjligheter i samband med den digitala utvecklingen. Vi vill även skapa nyfikenhet på den digitala tekniken hos eleverna och därigenom få dem att nå längre i sin utveckling både på fritiden och i skolan.

I korthet innebär det två projekten:

  • Digital agenda – öka digitala delaktigheten
  • Crossmedia- hur kan man arbeta med digitalt läsfrämjande och utforska hur olika medier kan samspela med varandra för att förstärka budskapet

Vill du läsa mer om Region Östergötlands arbete med Regional Digitala Agenda:
Klicka här!

Här kan du läsa hela vår ansökan till Crossmedia projektet.

Här kan du läsa hela vår ansökan till Region Östergötland Digital agenda projektet.