Hitta i biblioteket

Det är viktigt att eleverna lär sig att hitta på egen hand i biblioteket och att eleverna får insikt om att biblioteket är en resurs för hela livet. Årskurs 4 bjuds under första höstterminen in att genomgå ”Biblioteksmysteriet” och lära sig att hitta på Allébibblan. Du hittar mer om Bibliotekmysteriet här. I årskurs 7 är det också viktigt att du som lärare tänker på att många elever kommer nya och kanske behöver ta kontakt med oss för en visning eller genomgång av katalogen.

Ta med en skattkarta över biblioteket när du letar.
Ta med en skattkarta över biblioteket när du letar.

Rummen i biblioteket heter Mary Poppins och Harry Potter. Det finns skattkartor över biblioteket bredvid sökdatorn. Du kan ta med dig en karta när du letar.

I Mary Poppins vt 15 hittar du facklitteratur, skönlitteratur för 10-12 år, modersmål, lättläst för särskolan, lättläst för nyanlända, böcker på modersmål och litteratur om Sveriges minoritetsgrupper.

I Harry Potter vt 15 hittar du skönlitteratur för åldrarna 12 år och uppåt, lättläst för samma åldersgrupp, serier, tidningar, klassiker, engelsk litteratur, biografier, poesi, drama, samlingar och folkdiktning.

Skönlitteraturen är delvis märkt med genreklistermärken som gör det lättare att hitta. Serier är märkta med ordning.

Märkning av böcker
Märkning av böcker

För att hitta i faktahyllan kan du ta hjälp av lathunden som sitter på väggen.

Hitta i faktahyllan
Hitta i faktahyllan