Vi har ett resultat!

Under förra veckans happening på torget i Åtvidaberg fick invånarna rösta på det av kommunens hållbarhetsmål man tyckte var lite extra viktigt. Här är resultatet:

Miljömål 1 “Ett tryggt och robust samhälle” 42 %

Miljömål 2 “En hållbar konsumtion och resursanvändning” 35 %

Miljömål 3 “En energieffektiv och fossilfri kommun” 13 %

Miljömål 4 “En kemikaliesmart kommun” 5 %

Miljömål 5 “En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden” 5 %

Läs mera om de olika miljömålen på Åtvidabergs kommuns hemsida

Bild från pixabay.com

 

Åtvidabergs kommuns hållbarhetsarbete

Idag stod representanter från kommunens olika förvaltningar på torget i Åtvidaberg för att visa upp på vilket sätt de arbetar med miljöfrågor. Givetvis fanns Alléskolan på plats. Elever hade ordnat med en undersökning för kommunens invånare där de fick rösta på vilket av kommunens hållbarhetsmål som de tycker är viktigast.

I jakten på gröna pluppar fick eleverna möjlighet att prata miljöfrågor och hållbarhet med de besökare som tittade förbi. Vad innebär miljömålen? Är alla miljömål lika viktiga? Vilket mål klappar hjärtat lite extra för? Bra samtal och diskussioner blev det i vårsolen. När besökarna bestämt sig, vilket inte var lätt eftersom alla mål faktiskt ÄR lika VIKTIGA, fick de placera en grön plupp vid det miljömål de valt.

På plats fanns även:

Björsäters förskola, som också arbetar mot målet att få en Grön flagga

Kostenheten, som bjöd på krämigt god morots- och broccolisoppa

Återbruket, som sålde smycken och kassar gjorda av återvunnet material

Yasmine, hållbarhetsstrateg, och Joakim, energistrateg, som berättade om kommunens miljöarbete och visade upp elcyklar. Dessa personer är även initiativtagare till evenemanget.

Dagen är en del av Earth week, som är en uppvärmning inför lördagens Earth hour.

Grön flagg-dagen

För två veckor sedan uppmärksammade Alléskolan GRÖN FLAGG-dagen. Grön Flagg-dagen infaller varje år den 11 november. På Grön Flagg-dagen firar vi gemensamt det fantastiska arbete som görs av alla de 2 700 skolor och förskolor som är med i Grön Flagg. Tillsammans arbetar vi för en mer hållbar framtid.

På Alléskolan kunde eleverna ta del av flera aktiviteter. På Allétorget, skolans samlingsplats, var det filmvisning och information om kommunens hållbarhetsmål och Sveriges miljömål kopplat till aktiviteter. I matsalen serverade kommunen klimatsmart mat. Den mest uppmärksammade aktiviteten blev den som handlade om Åtvidabergs Hållbarhetsmål. Information om målen fanns uppsatt på Allétorget och sedan fick eleverna rösta på vilka två mål de tycker är viktigast. För er som inte vet vilka målen är kommer de här:

ETT TRYGGT OCH ROBUST SAMHÄLLE

Kommunen ska bl.a:

 • anordna aktiviteter som bidrar till att människor möts över generationer och kulturer.
 • utföra åtgärder som leder till jämställda löner och arbetsvillkor.
 • aktivt arbeta med klimatanpassning.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH RESURSANVÄNDNING

Kommunen ska bl.a:

 • genomföra åtgärder som bidrar till minskad konsumtion av förbrukningsmaterial.
 • förebygga nedskräpning.
 • bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion.

EN ENERGIEFFEKTIV OCH FOSSILFRI KOMMUN

Kommunen ska bl.a:

 • minska de lokala utsläppen av växthusgaser
 • bidra till minskad användning av fossila resurser

KEMIKALIESMART KOMMUN

Kommunen ska bl.a:

 • öka kunskapen om kemikalier i vardagen hos invånare, personal, företag och föreningsliv.
 • arbeta för kemikaliesmarta förskolor

EN KOMMUN SOM VÅRDAR OCH UTVECKLAR KULTUR- OCH NATURVÄRDEN

Kommunen ska bl.a:

 • utveckla ett kulturellt centrum för att tillgängliggöra Åtvidabergs historiska industrikvarter.
 • prioritera insatser kring de sjöar och vattendrag som inte uppnår god status.
 • värna om den biologiska mångfalden.

Nu väntar vi spänt på resultatet som presenteras nästa vecka. Vilka miljömål tycker Alléskolan elever är de viktigaste för Åtvidaberg?

 

Robot city

I vårt nyöppnade digitek ska vi arbeta med digital teknik tillsammans med eleverna efter skoltid. Vi tänker oss en öppen verkstad med olika teman dit eleverna får komma om de vill testa det som erbjuds. Först ut i vårt digitek blev att presentera robotarna Blue Bot.

För att eleverna tillsammans med Blue Bot skulle få träna sig i hur man “kör” en robot bestämde vi i biblioteket att eleverna under rasterna skulle bygga en stad av återvunnet material. Det var bara att bege sig till skolans återvinningscentral.I tre dagar, under förmiddagsraster och lunchraster, kom eleverna för att pyssla och bygga.

Tappra stadsbyggare

Den färdiga robotstaden “Robot city”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var det äntligen dags! Premiärturen med robotarna, som var nyladdade och redo för avfärd. Ett gäng glada och nyfikna barn dök upp efter att de slutat skolan och testkörde. Mycket lyckad eftermiddag i vårt nyinvigda digitek.

Efter en lyckad eftermiddag tog vi fram ett antal papperskassar, plockade ner Robot city och bar tillbaka alla sakerna till återvinningen. Det kändes som en vinst!

Miljörådet

Traditionen erbjuder att vi på skolan väljer två elever/arbetslag som ska ingå i miljörådet. Dessa två elever anmäler själva sitt intresse för att få vara med i rådet. Om många anmäler sig blir det lotten som får avgöra. I år tänkte vi lite annorlunda. Vi vill hitta de elever som verkligen tycker miljöfrågor är viktiga – på riktigt – och som inte anmäler sig för att slippa lektionstid då miljörådet har möten. Det fick helt enkelt bli en mix av båda koncepten.

Idag består miljörådet av:

Åk 7: Tilda Löfqvist och Albin Nilsson

Åk 8: Dennis Oscarsson och Johanna Gustavsson

Åk 9: Frida Eriksson och Malin Zachrisson

Till nästa år kanske vi ska utöka miljörådet med någon eller några fler personer/arbetslag. Vi märkte under förra året hur sårbart det blev när en eller två personer var sjuka eller lediga de dagar miljörådet anordnade aktiviteter och truppen minskade fast samma arbete skulle utföras. Verkligen något att tänka på till nästa år.