Planering pågår!

Snart är det dags för EARTH HOUR, vilket vi givetvis kommer att uppmärksamma på Alléskolan. Miljörådet har haft möte för att brainstorma kring aktiviteter som kan presenteras på Allétorget.

Nytt för i år är att Miljörådet på Alléskolan ska vara en del av den aktivitet som anordnas av kommunens Hållbarhetsgrupp. I den gruppen sitter representanter från alla kommunens förvaltningar. Tanken är att Hållbarhetsgruppen ska presentera förvaltningarnas olika miljöarbeten på torget onsdagen den 12 mars. Där kommer Miljörådet finnas med och presentera vårt arbete. Spännande!

Hållbarhetsgruppens första möte

I Åtvidaberg har det startats en hållbarhetsgrupp. Där träffas representanter från miljökontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, kostenheten och vård- och omsorgsförvaltningen. Gruppens syfte är att få ett samlat grepp kring vilka miljöarbeten som pågår i kommunen och hur vi kan tipsa och hjälpa varandra till utvecklat miljöarbete. Främst kommer gruppen arbeta framåtsyftande genom diskussioner. Vid första mötet berättade vi för varandra hur läget ser ut i dag och vad vi önskar för framtiden. Intressanta diskussioner som utmynnade i flera konkreta mål.

  • Alléskolan och Kostenheten ska ha ett nära samband under året
  • Alléskolan ska tillsammans med miljökontoret göra något under earth hour
  • Alléskolan ska fungera som ambassadörer för att locka fler förskolor/skolor i kommunen att satsa på Grön flagg.