Grön flagg-dagen

På Alléskolan valde vi att uppmärksamma Grön flagg-dagen fredagen den 9 november. Miljörådet hade planerat några aktiviteter, som ägde rum i biblioteket, och givetvis hissade vi flaggan direkt på morgonen.

Tidigare under veckan kunde eleverna komma till biblioteket för att rita vimplar till det flaggspel som skulle pryda Allétorget och under själva dagen visades filmen Wall E under rasten. Wall E inbjuder till bra diskussioner om hållbarhet och ekologiska fotavtryck. Väl värd att se många gånger om.

Kemikaliesmart kommun – om våra ungdomar själva får välja

Nu har rösterna räknats! Under Grön flagg-dagen fick eleverna i åk 4-9 rösta på vilken av kommunens hållbarhetsfaktorer de ansåg var den viktigaste. Eleverna fick lägga två röster var. Resultatet blev:

 1. En kemikaliesmart kommun
 2. Ett tryggt och robust samhälle
 3. En hållbar konsumtion och resursanvändning
 4. En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden
 5. En energieffektiv och fossilfri kommun

 

Grön flagg-dagen

För två veckor sedan uppmärksammade Alléskolan GRÖN FLAGG-dagen. Grön Flagg-dagen infaller varje år den 11 november. På Grön Flagg-dagen firar vi gemensamt det fantastiska arbete som görs av alla de 2 700 skolor och förskolor som är med i Grön Flagg. Tillsammans arbetar vi för en mer hållbar framtid.

På Alléskolan kunde eleverna ta del av flera aktiviteter. På Allétorget, skolans samlingsplats, var det filmvisning och information om kommunens hållbarhetsmål och Sveriges miljömål kopplat till aktiviteter. I matsalen serverade kommunen klimatsmart mat. Den mest uppmärksammade aktiviteten blev den som handlade om Åtvidabergs Hållbarhetsmål. Information om målen fanns uppsatt på Allétorget och sedan fick eleverna rösta på vilka två mål de tycker är viktigast. För er som inte vet vilka målen är kommer de här:

ETT TRYGGT OCH ROBUST SAMHÄLLE

Kommunen ska bl.a:

 • anordna aktiviteter som bidrar till att människor möts över generationer och kulturer.
 • utföra åtgärder som leder till jämställda löner och arbetsvillkor.
 • aktivt arbeta med klimatanpassning.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH RESURSANVÄNDNING

Kommunen ska bl.a:

 • genomföra åtgärder som bidrar till minskad konsumtion av förbrukningsmaterial.
 • förebygga nedskräpning.
 • bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion.

EN ENERGIEFFEKTIV OCH FOSSILFRI KOMMUN

Kommunen ska bl.a:

 • minska de lokala utsläppen av växthusgaser
 • bidra till minskad användning av fossila resurser

KEMIKALIESMART KOMMUN

Kommunen ska bl.a:

 • öka kunskapen om kemikalier i vardagen hos invånare, personal, företag och föreningsliv.
 • arbeta för kemikaliesmarta förskolor

EN KOMMUN SOM VÅRDAR OCH UTVECKLAR KULTUR- OCH NATURVÄRDEN

Kommunen ska bl.a:

 • utveckla ett kulturellt centrum för att tillgängliggöra Åtvidabergs historiska industrikvarter.
 • prioritera insatser kring de sjöar och vattendrag som inte uppnår god status.
 • värna om den biologiska mångfalden.

Nu väntar vi spänt på resultatet som presenteras nästa vecka. Vilka miljömål tycker Alléskolan elever är de viktigaste för Åtvidaberg?

 

Miljörådsmöte

Dags för möte och bestämma vad vi vill göra under Grön flagg-dagen den 10 november. Flera förslag antecknades och nu tar vi oss en funderare på vad som är genomförbart. Nästa träff blir om en vecka och då spikar vi upplägget och utser ansvariga.

Förslagen som kom upp var

 • lära oss mer om Sveriges miljömål
 • lära oss mer om Åtvidabergs hållbarhetsmål
 • quiz om miljö
 • uppträdande i sång/dans av elever
 • filmvisning om miljö
 • någon liten uppfinnartävling
 • miljöanpassad mat i matsalen

Återstår att se vad vi får ihop för roligheter