Earth hour

En vecka efter att vi uppmärksammat Earth hour på skolan kommer här en kort sammanfattning av dagen.

Vi satsade på tre områden detta år:

 • Återvinning
 • Måltiden
 • Energi

Vi byggde tillsammans med eleverna ett ”Robot city” av återvunnet material. Efter att ha rivit runt i kärlen på vår återvinningsstation, byggt en grund med uppmålade vägar och gett plats åt en hel stad på vårt Allétorg fick eleverna komma under rasterna och hjälpas åt att bygga staden.

Vad behövs i en stad för att invånarna ska trivas? Eleverna tyckte att lekpark, blomaffär och höghus var typiska inslag i en väl fungerande robotstad. Vi får inte glömma att nämna glasskiosken!


När staden var klar fick eleverna köra med Bluebot på vägarna. De fick ha tungan rätt i munnen för att inte krocka eller köra av vägen in i någon av de fina skapelserna.

Efter ett par dagar var det dags att plocka isär Robot city och dess vackra byggnadsverk förpassades tillbaka soprummet. Intressanta diskussioner medan saker plockades isär och delades upp i olika kärl. Är det alltid så självklart hur man ska sortera?

I samarbete med Kostenheten anordnades en tävling kring olika maträtters koldioxidutsläpp. Uppgiften var så här:

 • Använd dig av bifogade recept
  • Klassisk lasange
  • Kycklinklasange
  • Laxlasange
  • Kasslerlasange
  • Vegetarisk lasange
 • Gå in på https://www.matkalkylatorn.se/ och räkna ut måltidernas klimatbudget. OBS! Alla ingredienser finns ej med i matkalkylatorn. Välj det du anser är mest likvärdigt.
 • rangordna måltiderna/recepten efter hur mycket de påverkar klimatet (1=påverkar minst, 5=påverkar mest)
 • Lämna in dina svar på en lapp till personalen i matsalen.

Slutligen visade Within games coola brädspel som ett alternativ till att gamea online. Kanske fick någon något tips till lördagkvällens mörka timme?

Grön flagg-dagen

På Alléskolan valde vi att uppmärksamma Grön flagg-dagen fredagen den 9 november. Miljörådet hade planerat några aktiviteter, som ägde rum i biblioteket, och givetvis hissade vi flaggan direkt på morgonen.

Tidigare under veckan kunde eleverna komma till biblioteket för att rita vimplar till det flaggspel som skulle pryda Allétorget och under själva dagen visades filmen Wall E under rasten. Wall E inbjuder till bra diskussioner om hållbarhet och ekologiska fotavtryck. Väl värd att se många gånger om.

Sorteringssystem

Skolan behöver ha ett sorteringssystem för elever vid kafeterian och för lärare i personalrummet. På dagens möte diskuterade miljörådet om fördelar och nackdelar med respektive förslag på kärl som finns att köpa in. Intressant diskussion som ledde till frågor om vad vi oftast behöver sortera i skolan. Har elever och lärare samma behov? Representanterna fick i uppdrag att gå ut i klasserna och fråga kompisarna vad eleverna behöver sortera mer än papper, plast och brännbart. Det finns en enhet avsatt för pant men skolan har redan ett bra system för detta. Vad kan denna enhet användas till istället?

Invigning av Förenande vatten

Just nu går det att se den fantastiska utställningen som kommunens elever har skapat tillsammans på kommunbiblioteket i Åtvidaberg. Så häftigt med alla vattendroppar – både i papper, lera och i återvunnet material. Det är blått, randigt och glitter om vartannat. Utställningen är döpt till ”Tillsammans blir vi ett hav” och det är precis så det ser ut.Alla elevers enskilda vattendroppar hänger nu i ett hav av vattendroppar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att öka elevernas medvetenhet kring vatten som en förenande faktor till integration samt att öka kunskapen om vatten som en livsviktig resurs.

Inför vattenutställningen

Den 20 september händer det saker i Åtvidaberg, stora saker. Det är invigning av Globträdet, som för oss åtvidabergare blir kastanjen på Gamla torget. Denna happening med efterföljande aktiviteter heter ”Förenande vatten – inspiration till integration”. Vår förhoppning är att alla elever i kommunen ska vara med att bidra till den utställning som ska finnas att se på kommunbiblioteket. Utställningen har vi döpt till ”Tillsammans blir vi ett hav”.

Syftet är att öka elevernas medvetenhet kring vatten som en förenande faktor till integration samt att öka kunskapen om vatten som en livsviktig resurs.

Alla elever ska bidra med ett tryckt vattendjur i tinga tinga-anda på ett stort tygstycke samt måla varsin vattendroppe. Dessutom ska eleverna kunna besöka en miniutställning på skolan om hur vi kan spara vatten och om bottendöden i Östersjön.

Fyra skolors tygstycken har sytts ihop till ett långt

Läsårets plan för fortsatt Grön flagg

Under kommande läsår har vi valt att arbeta med tre utvecklingsområden. Dessa är:

 • Vi har många miljömål vi arbetar mot på skolan, men de finns idag inte nedskrivna. Vi vill få ned dessa på pränt och låta eleverna arbeta fram vilka miljömål som ska stå med i detta dokument.
 • Inköp/byggande av källsorteringsstationer på elevtorget samt i lärarrummet.
 • Under hösten kommer ett stort arrangemang genomföras i Åtvidaberg genom organisationen Globträdet med fokus på världens vatten.

Utöver detta kommer vi, givetvis, anordna både Grön flagg-dag i november och uppmärksamma Earth hour under vårterminen.

Kolla in miljörådets nya logga 🙂