MIK ARBETSGÅNG/ANSVARSFÖRDELNING

MIK-ÅRET/TIDSPLAN

Åk 7-9

April/maj

Kartläggning av behov och uppföljning av året som gått. Brainstorming i arbetslaget, utifrån matrisen, inför nästa läsår. Grovplanering och riktlinjer dras upp. Skolbibliotekarien deltar och dokumenterar.

Augusti

Avstämning i arbetslaget – vad händer/när/vem ansvarar? Skolbibliotekarien deltar.

Januari

Avstämning i arbetslaget – hur går det? Hur går vi vidare? Skolbibliotekarien deltar.

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Arbetslaget

  • Gemensam plan diskuteras och planeras inför läsåret/terminen
  • Genomförande och betygssättning

Skolbiblioteket

  • Delta i upprättandet av den gemensamma planen.
  • Dokumentera planerna i arbetslaget för att skapa en övergripande bild över ev stöttande fortbildning etc.
  • Vara en stöttande resurs till arbetslaget, på flera nivåer.