Mallar

Gemensamma mallar som skolan arbetar efter hittar du i mappen “Skolbiblioteket” på Google drive.

Fler mallar kommer under året. Respons på mallarna ges till skolbibliotekarien som justerar i mallarna efter behov.

Det finns mallar för:

4-6

  • Källkritik 4-6
  • Källhänvisningar 4-6

 

7-9

  • Källkritik 7-9 Granska källan
  • Källhänvisningar 7-9
  • Exempel på källkritik 7-9
  • Rapportmall för skrivande 7-9
  • Exempel på rapport 7-9