METATÄNKA

Förmågan att kunna METATÄNKA handlar om att fundera över sin egen informationssökningsprocess. Att kunna förklara hur eleven gjorde och varför.

FÖRMÅGAÅk f-3Åk 4-6Åk 7-9Gymnasiet
METATÄNKA kunna redovisa hur JAG gjorde, varför, hur JAG tänkteEleven återberättar vilken fråga denne hade, samt hur denne hittade svaret och använde sig av sitt svar.Eleven återberättar sin arbetsgång utifrån aspekterna fråga-spana-hitta-bedöma-använda t.ex. genom att skriva en sökberättelse.Eleven sätter ord på vad och varför denne gjorde som den gjorde och varför och hur denne tänkte, antingen skriftligt eller muntligt. Eleven har insikt i att dessa tankar också påverkar resultatet.Eleven formulerar ett tydligt metodavsnitt där metod, sökord, källor etc. redovisas, värderas och bedöms.

Hur kan eleverna få hjälp med att sätta ord på sin sökprocess?