HITTA

Förmågan att HITTA handlar om att utveckla förmågan att hitta i källor. Progressionen i förmågan ser ut så här:

FÖRMÅGAÅk f-3Åk 4-6Åk 7-9Gymnasiet
HITTA Hur hittar jag svar? Kunskap om hur jag hittar I källor.Eleven hittar information i en, av läraren given, enkel faktatext.Eleven hittar information i en avgränsad mängd källor.Eleven hittar information utifrån sin frågeställning i ett avgränsat och varierat antal källor.Eleven uppsöker, med viss självständighet, källor och anpassar sina sökstrategier efter de svar som uppkommer.
Eleven hittar information på en webbsida, i en tidskrift och i en bok för barn.Eleven funderar över sökord för att hitta i böcker och på internet.Eleven planerar, dokumenterar och använder sig genomtänkt av sökord för sökningar både på internet och i litteratur.
Eleven kan hantera en innehållsförteckning.Eleven kan hantera register och innehållsförteckning.Eleven kan hantera register och innehållsförteckning.
Eleven kan hantera uppslagsverk.Eleven gör sökningar i bibliotekskatalogen och hittar i biblioteket.Eleven gör sökningar i bibliotekskatalogen och hittar i biblioteket.
Eleven söker information genom att intervjua.Eleven söker information genom att intervjua.Eleven genomför en planerad, enklare intervju, med syfte att inhämta information.Eleven genomför en planerad intervju, med syfte att inhämta information.

Aktiviteter och övningar som du som pedagog kan genomföra i din undervisning för att få eleverna att lyckas i sin utveckling av förmågan HITTA är:

Hur hjälper jag mina elever att hitta lämpliga sökord för att leta på google och i olika register/innehållsförteckningar?

Hur hjälper jag mina elever att plocka ut det viktigaste ur en text som är relevant för den fråga vi söker svar på?

Hur hjälper jag mina elever att googla bättre?

Hur kan jag lära mina elever att hitta i ett biblioteks resurser?

Hur kan mina elever genomföra en intervju för att inhämta information?

Hur kan jag hjälpa mina elever att sätta ord och tänka kring sina sökningar efter information?