FRÅGA

Förmågan att kunna formulera en FRÅGA är avgörande för att kunna söka svar. Så här ser progressionen ut från åk f-3gy.


FÖRMÅGAÅk f-3Åk 4-6Åk 7-9Gymnasiet
FRÅGAEleven ställer en elevnära fråga eleven vill ha svar på. Eleven ställer en sökbar fråga innan insamlande av fakta. Eleven inser behovet av och formulerar en egen, sökbar, fråga utifrån ett större ämnesområde. Eleven formulerar, utifrån ett ämnesområde, ett problem som ska undersökas och delar sedan upp problemet i (huvud- resp. del-) frågor
 Eleven avgränsar sin frågeställning och inser att frågor kan vara olika komplexa.

Du som pedagog kan stötta och utveckla elevens lärande genom en rad olika aktiviteter och övningar i din undervisning:


Hur kan du jobba fram en bra fråga tillsammans med eleverna?


Hur kan ni bedöma om frågan är bra och undersökningsbar?