ANVÄNDA OCH SPRIDA

ANVÄNDA och SPRIDA handlar om att eleven får använda sig av informationen till att genomföra något eller ta beslut. Det handlar också om att själv kunna sprida egenproducerad information. Hur skyddar man sitt eget material och hur får vi sprida andras material?

Genom att ha jobbat noga med att välja en bra frågeställning som inte i första hand endast är beskrivande, utan undersökande, kan eleven använda informationen till att kunna ta ställning i olika frågor.

FÖRMÅGAÅk f-3Åk 4-6Åk 7-9Gymnasiet
ANVÄNDA och SPRIDA informationen och delta i demokratinEleven skapar något eget av det denne nu vet, t.ex. text, modeller, bilder etc.Eleven använder inhämtad information för att t.ex. skapa något, fatta kloka beslut, förändra något, genomföra en laboration.Eleven använder inhämtad information för att t.ex. skapa något, fatta kloka beslut, förändra något, genomföra en laboration.Eleven använder inhämtad information för att t.ex. skapa något, fatta kloka beslut, förändra något, genomföra en laboration.
Eleven formulerar en åsikt utifrån den inhämtade informationen.Eleven kan ta ställning och bemöta argument och kan ge stöd för ett påstående.Eleven kan ta ställning och bemöta argument och kan ge stöd för ett påstående.Eleven kan ta ställning och bemöta argument och kan ge stöd för ett påstående.
Eleven anpassar sitt arbete efter skrivsyfte och en tänkt eller verklig mottagare.Eleven anpassar sitt arbete efter skrivsyfte och en tänkt eller verklig mottagare.Eleven anpassar sitt arbete efter skrivsyfte och en tänkt eller verklig mottagare.
När eleven vill dela sitt eget arbete eller använder andras bilder/texter vet eleven att det finns regler och rättigheter kring hur man får dela på nätet.När eleven vill dela sitt eget arbete eller använder andras bilder/texter vet eleven att det finns regler kring upphovsrätt. Eleven känner till något verktyg för att avgöra om materialet får användas, t.ex. creative commons.När eleven vill dela sitt eget arbete eller använder andras bilder/texter vet eleven att det finns regler kring upphovsrätt. Eleven känner till något verktyg för att avgöra om materialet får användas, t.ex. creative commons.
  • Inspiration: Blogginlägg där eleverna publicerat sina faktatexter på wikimini.

Hur kan jag träna mina elever i att resonera diskutera och ta ställning utifrån den information eleven skaffat sig?


Hur kan jag förklara hur upphovsrätten fungerar? Vad får spridas/delas?

  • Sagan om upphovsrätten (åk 4-6) Om du laddar ner sliden så fungerar animationerna.

  • Film: Introduktion till upphovsrätt

  • Filmer om Creative Commons är och hur creative commons kan användas: