MIK-portalen

MIK-portalen för Alléskolan är under uppbyggnad.

I MIK-portalen hittar du 

  • Vilka förmågor vi arbetar med att utveckla hos eleven för att eleverna ska klara av att nå läroplansmålet:

Ur Lgr-11 ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Dela gärna med dig av dina goda exempel!