Åk 8

header utan svart ram

Ni ska besöka elever i årskurs 4 och boktipsa för dem.

Inför besöket

 • När besöket blir av bestämmer ni i samråd med skolbiblioteket och den klass som ska besöka er, dock innan 23 april.
 • Redovisningarna ska ske i smågrupper (ca 4 elever i åk 4 möter fyra elever i åk 8). Eleverna kommer att hinna redovisa för två grupper.
 • Förbered boktipset och den muntliga framställningen:
 1. Muntlig framställning anpassad för åk 8. Läs boken och skriv en recension och förbered en muntlig presentation anpassad för åk 8.
 2. Anpassa samma text och presentation för målgruppen åk 4.

Ni ska genomföra muntliga boktips till eleverna så de blir nyfikna på att läsa dem. Ni ska också lämna era boktips i form av en digitalt framställd affisch.  Till exempel framställd i gratisprogrammet Canva.

Ert boktips ska innehålla

 • Vad boken heter och vem som skrivit den.
 • Bild och namn på den som tipsat om boken.
 • En recension av boken som lockar till läsning.
 • Gärna ett citat från boken som slutar…
 • Vem boken passar till.
 • Vilken genre boken tillhör.
 • Vilken nivå läsaren bör vara: lättläst, svårare eller kanske en bok att ta med hem och läsa med en vuxen?

Boktipsen ska också läggas ut på bloggen med samma innehåll som ovan.

Besöket

 • Under besöket ska ni boktipsa eleverna om böckerna och göra dem nyfikna på att läsa. Tänk på språket och att vara tydliga så att alla förstår. Ni ska vara läsande förebilder! Tänk på syfte och mottagare.
 •  Förbered samtalsfrågor om läsning och böcker.
 • Lämna över era boktips till klassen.

Efter besöket

 • Skriv in ert boktips på bloggen BookBuddies.
 • Eleverna som fått besök av er skriver en text om besöket på bloggen – gå gärna in och läs!
 • Lämna ett ex av er affisch till Allébibblan.

Världsbokdagen

På Världsbokdagen den 23 april kommer vi att visa upp alla boktips på Allétorget. Därför behöver vi en kopia av er digitala affisch. På Alléskolans bibliotek och på Allétorget kommer det att bli en stor utställning från projektet och ni kommer att bli inbjudna att komma på festligheterna. Mer information om detta framöver.

Följande instruktion till eleverna har arbetats fram av arbetslag C och får gärna användas.

Lämna ett svar