Centralt innehåll Lgr-11 åk 5

… som projektet BookBuddies knyter an till:

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare […] Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter […]
  • Språkliga strategier för att minnas […] t.ex. tankekartor och stödord.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte […]
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga […]
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  • Informationssökning i några olika medier och källor…