Åk 5

header utan svart ram

Ni ska besöka elever i årskurs 2 och boktipsa för dem.


Inför besöket

 • När besöket blir av bestämmer ni i samråd med den klass som ska besöka er, dock innan 23 april.
 • Bestäm tid och plats så att ni har samma förväntningar på det som ska hända.
 • Redovisningarna ska ske i smågrupper (ca 4 elever i åk 2 möter fyra elever i åk 5). Antingen har eleverna arbetat fram boktips som ett grupparbete eller så har var och en arbetat fram sitt eget tips.
 • Hämta Barnbokskatalogen i biblioteket.
 • Förbered boktipset:

Ni ska lämna och genomföra muntliga boktips till eleverna så de blir nyfikna på att läsa dem. Ni ska lämna era boktips i form av ”flapbooks”. ”Flapbooks” är en slags ”vikbok” som görs av ett A3-papper. Använd bilder från boken ni läst, eller måla själva. Ert boktips ska innehålla

Flapbook
Flapbook
 • Vad boken heter och vem som skrivit den.
 • Bild och namn på den som tipsat om boken.
 • En recension av boken som lockar till läsning.
 • Gärna ett citat från boken som slutar…
 • Vem boken passar till.
 • Vilken genre boken tillhör.
 • Vilken nivå läsaren bör vara: lättläst, svårare eller kanske en bok att ta med hem och läsa med en vuxen?

Boktipsen ska också läggas ut på bloggen med samma innehåll som ovan.


Besöket

 • Under besöket ska ni boktipsa eleverna om böckerna och göra dem nyfikna på att läsa. Tänk på språket och att vara tydliga så att alla förstår. Ni ska vara läsande förebilder! Tänk på syfte och mottagare.
 •  Dela ut Barnbokskatalogen.
 • Lämna över era boktips till klassen.

Efter besöket

 • Skriv in ert boktips på bloggen BookBuddies.
 • Eleverna som fått besök av er skriver en text om besöket på bloggen – gå gärna in och läs!

Världsbokdagen

På Världsbokdagen den 23 april ber vi om att få låna alla boktips ni gett till åk 2. På Alléskolans bibliotek och på Allétorget kommer det att bli en stor utställning från projektet och ni kommer att bli inbjudna att komma på festligheterna. Mer information om detta framöver.


Centralt innehåll Lgr-11 åk 5

… som projektet BookBuddies knyter an till:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare […] Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter […]
 • Språkliga strategier för att minnas […] t.ex. tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte […]
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga […]
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Informationssökning i några olika medier och källor…