Åk 2

header utan svart ram

Er klass får besök av elever från årskurs fem. De har förberett boktips till er och ska ha planerat boktipset efter era barns ålder.


Inför besöket

 • När besöket blir av bestämmer ni i samråd med den klass som ska besöka er, dock innan 23 april.
 • Bestäm tid och plats så att ni har samma förväntningar på det som ska hända.
 • Redovisningarna ska ske i smågrupper (ca 4 elever i åk 2 möter fyra elever i åk 5). Fundera över lokal.  Räcker klassrummet? Kan några vara i biblioteket?

Besöket

 • Åk fem ska redovisa sina boktips för era elever i smågrupper.
 • Eleverna som boktipsar ska lämna kvar sina boktips till er i form av ”flapbooks” (vikböcker) så att era elever kan fortsätta att inspireras av tipsen till att läsa.
 • Boktipsen ska också finnas på bloggen BookBuddies där ni kan hitta dem igen.
 • Eleverna i åk fem lämnar kvar och delar ut Barnbokskatalogen till alla barn i klassen för ytterligare inspiration till läsning.

Efter besöket

 • Ni skriver tillsammans i klassen på bloggen BookBuddies, en kort text om besöket och vad ni tyckte om det. Gärna med bilder.

Världsbokdagen och avslutning

På världsbokdagen den 23 april ber vi om att få låna alla boktips ni fått av åk 5. På Alléskolans bibliotek och på Allétorget kommer det att bli en stor utställning från projektet och ni kommer att bli inbjudna att komma på festligheterna. Mer information om detta framöver.


Centralt innehåll i Lgr-11 som projektet knyter an till

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Centralt innehåll som går att utveckla vidare utifrån projektet:

När ni ska skriva på bloggen om er träff med era BookBuddies:

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ned något man talat om.
 • Texter som kombinerar ord och bild […] t.ex. webbtexter.

När ni har läst era böcker:

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.