Åk 4

header utan svart ram

Er klass får besök av elever från årskurs åtta. De har förberett boktips till er och ska ha planerat boktipset efter era elevers ålder.

Centralt innehåll i Lgr-11 som projektet knyter an till

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk.

När ni skriver på bloggen om er träff:

 • Skapande av texter där ord, ljud och bild samspelar.
 • Texter som kombinerar ord, ljud och bild, till exempel webbtexter.

Centralt innehåll som kan knytas an till genom en utveckling av projektet:

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad […]

Inför besöket

 • När besöket blir av bestämmer ni i samråd med den klass som ska besöka er, dock innan 23 april.
 • Bestäm tid och plats så att ni har samma förväntningar på det som ska hända.
 • Redovisningarna ska ske i smågrupper (ca 4 elever i åk 4 möter fyra elever i åk 8). Fundera över lokal.  Räcker klassrummet? Kan några vara i biblioteket?

Besöket

 • Åk åtta ska redovisa sina boktips för era elever i smågrupper.
 • Eleverna som boktipsar ska lämna kvar sina boktips till er i form av en affisch så att era elever kan fortsätta att inspireras av tipsen till att läsa.
 • Boktipsen ska också finnas på bloggen BookBuddies där ni kan hitta dem igen.
 • Eleverna i åk åtta lämnar kvar och delar ut Barnbokskatalogen till alla elever i klassen för ytterligare inspiration till läsning.

Efter besöket

 • Ni skriver tillsammans i klassen på bloggen BookBuddies, en kort text om besöket och vad ni tyckte om det. Gärna med bilder.

Världsbokdagen och avslutning

På världsbokdagen den 23 april ber vi om att få låna alla boktips ni fått av åk 8. På Alléskolans bibliotek och på Allétorget kommer det att bli en stor utställning från projektet och ni kommer att bli inbjudna att komma på festligheterna. Mer information om detta framöver.