Böcker

 

På skolbiblioteket finns en egen avdelning för litteratur relaterade till digital kompetens: böcker om logiskt tänkande, programmering, kod, animation, nätikett, liksom biografier och romaner som knyter an till ämnet.

 

 

 

Exempel på litteratur: